ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 14/07/19 סקירה שבועית 12.7.19
לכולם שלום,
אירועים הזכורים לרפתנים/יות הם המלטות קשות או תמותת וולדות. אירועים אלו, נחרטים בזיכרון הרבה לפני נתונים גנטים כאלו או אחרים.
הסקירה הפעם דנה בקובץ של פרי ג'נומיק שהומלצו להזרעת עגלות.
האם ההמלצה הייתה במקומה או שפרסום הנתונים הג'נומים היה מטעה?
הכיצד השתמשו הרפתנים/יות בפרים אלו – האם בצורה זהירה או מותאמת לחמ"מ או תכונות אחרות הנראות לרפתנים/יות כיתרון, ובכך שימוש יתר?

נתונים מעניינים וחשובים

שיהיה לכולנו שבוע טוב,
בברכה,
יואל
(בשל עסקיי יצוא, הסקירה בשבוע הבא לא תתפרסם)
 07/07/19 סקירה שבועית 5.7.19
לכולם שלום,
בלוח הפרים, התפרסמו שני פרים הולנדים לשימוש בהזרעת עגלות ושלוחות אחרות.
השימוש בהם, היה נרחב ובחלק מהמקומות נגמרה הזרמה. טלפונים בנושא זה החלו להגיע, ובסקירה פירוט על השימוש בהם והיכן יש עדיין זרמה.
גם הפוריות הראשונית שלהם – תצפית על ממצאי הבלתי חוזרות, מתפרסמת בסקירה. המושג בלתי חוזרות מבטא את הנעשה בשטח לאחר 28 ימים (לאחר מחזור מההזרעה שבו לא חזרה הפרה/עגלה להזרעה). מדד השגור רבות באירופה ובצפון אמריקה. הוא גבוה כ10-20% מאחוזי ההתעברות שאנו רגילים להם. ככל שהבלתי חוזרות לפר גבוה יותר, ניתן לשער ששיעור ההתעברות וההריונות יהיה גבוה יותר.

בנוסף,

איורים לפוריות הרבעון הראשון של שנת 2019. מדדי הפוריות בכל השלוחות ברפתות השיתופיות, היו סבירים וטובים.
מדדי הפוריות האישיים ישלחו לכל מזריע בתחילת השבוע הבא (הם מוכנים).

ולבסוף,
תחילת הספירה לאחור ללוח הפרים החדש. שבוע הבא מבחן הפרים. באמצע אוגוסט הפרסום שלו.בברכת שבוע טוב,
יואל
 23/06/19 סקירה שבועית 21.6.19
הפעם,
מערכת הטיפוח המתנהלת בוועדת טיפוח ובוועדת מעניינים מומלצים. בסקירה בחינת הנתונים של שנת 2018.
נתונים אלו הוצגו בועדת טיפוח האחרונה לצד נושא חשוב נוסף – מחסור בשומן.
השינוי הגדול שחל באמצעים, בפיזור, ובכיווני הטיפוח, ניכרים בסיכום שנת 2018 לעומת שנים עברו.
התהליך עדין עובר שינויים והסיכום מצביע על התוצרים ועל השיפורים שיש לבצע בעתיד.
מערכת זו תלויה במספר רב של גורמים ואנשים:
 הגורמים המקצועיים בשיאון
 הגורמים המקצועיים בספר העדר
 ועדת מעניינים מומלצים
 ועדת טיפוח
 זרמה מחו"ל ומישראל, בדיקת איכות הזרמה, חלוקת הזרמה - שיאון
 פיקוח ושליטה – טבלאות ניהול, ספר העדר ושיאון
 מזריעים – ביצוע המלצות הוועדה, שיאון
 הריונות והמלטות – משקים
 איסוף עגלים – שיאון
 אתרי גידול ופרייה – שיאון
 גורמים ווטרינרים – שו"ט והחקלאית

רבים וטובים עוסקים, אולם רק ביחד נוכל להזיז את העגלה הכבדה הזו במטרה להגיע לטיפוח גנטי משופר.

שתהיה לכולנו שבת שלום,
בברכה,
יואל
 16/06/19 אפליקצית הזמנת מזריע וקבלת עדכונים שוטפים
מצרף קישור עדכני להורדת האפליקציה להזמנת מזריע למכשירים הניידים. האפליקציה זמינה גם למכשירי אייפון וגם למשתמשי אנדרואיד. שימו לב כי בדף הפתיחה לאפליקציה עצמה אנו מפרסמים גם עדכונים מקצועיים ותפעוליים עדכניים.
https://sites.google.com/site/sionapplication/download
אמיר
 11/06/19 שינויים בהמלצת שיאון, לאחר יציאת גריטה
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ