ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 22/05/18 סקר שביעות רצון לקוחות
מצורף סקר שביעות רצון לקוחות שיאון שנערך בחודש מרץ 2018 ע"י מכון סמית למחקר, והוצג בפני דירקטוריון החברה.
 22/05/18 סקירה שבועית 17.5.18
סיכום כמות ההזרעות הראשונות והזרעות שתיים ומעלה מתפרסם אחת למספר חודשים. בפרסום זה, ניתן ללמוד על המגמות והכמויות העונתיות/שנתיות.
המלצה לשידוך העתודות – כמידיי חודש בחודשו, אנו עוקבים אחר העתודות שצריכות לקבל שידוך. הסף התחתון לעתודות אלו הוא 780 נקודות החמ"מ. הפעם, המעקב הוא אחר עתודות שהמליטו במרץ 2018.
 15/05/18 שרותי הזרעה בחג השבועות
להזכירכם, בחג השבועות יום ראשון 20.5.2018 שרותי ההזרעה יינתנו כבמתכונת שבת.
 13/05/18 הצעת עבודה
לחברת "שיאון" דרוש/ה מזריע/ה לעבודה באיזור הצפון.
נסיון עבודה ברפת – יתרון משמעותי

לפרטים והעברת קורות חיים: צליל 052-3462663 tzlil@sion-israel.com
 06/05/18 הזמנה לאסיפה השנתית של שיאון
מצורפת ההזמנה
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ