ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 29/11/20 סקירה שבועית 27112020-טיפוח, לוז ללוח פרים חדש, פגישות מקצועיות
לכולם שלום,

בפתח הסקירה חומר מעניין הדן בנושאים טיפוחיים. אנו מתקדמים בצורה טובה לעגלים באיכות גנטית טובה יותר. פרטים ותיאור העבודה, בסקירה.

יום רביעי, ה-16 לדצמבר – פרסום לוח פרים חדש. לו"ז עד לפרסום ונקודות חשובות, בסקירה.

לבסוף, רוחות חדשות וחיוביות נושבות בשיאון, ואנו נחזק אותן. הדיבור המשותף עם כלל העובדים מביא לתוצאות חיוביות מאוד. הפתרונות הגמישים, המתגבשים ביחד עם העובדים, מחזקים אותנו.
כמוכן,
אנו מתכוננים לחדש את הפגישות המקצועיות. הראשונה תהיה כשבוע לאחר פרסום לוח הפרים. בפגישות אלו, נחזק את הצד המקצועי והצד החברתי.

מילים משותפות להנהלה ולוועד העובדים, על עיקרי ההסכם שגובש ואושר, יתפרסמו בקרוב לכלל העובדים.

ברוח חיובית זו, אני מאחל לכולם שבת "אביבית", עם המשפחה והחברים
שבוע טוב,
יואל
 22/11/20 סקירה שבועית 20.11.2020_שינויי בסיס, זרמה ממוינת
שלום לכולם,
בלוח הפרים הבא, אנו נחשף לערכים שונים בכל התכונות. זאת בשל שינוי בסיס ההשוואה, המשתנה אחת ל-5 שנים. כך קורה אצלנו וכך קורה בכל המדינות להם יש מערכת טיפוח מקומית מסודרת.
כולנו נצטרך להתרגל לערכים של 324 נקודות החמ"מ פחות מהערכים שפורסמו בלוח אוגוסט 2020. כלומר, גוגל שפורסם בלוח אוגוסט בערך של 966 יתחיל את מבחנו בדצמבר בערך של 642.
הסברים ודוגמאות לשינויי הבסיס, נמצאים בסקירה
בנוסף, פרסום הפרים שזרמתם ממוינת ויגיעו לארץ עד דצמבר 2020. רפתנים הרוצים להזמין, נא להיות בקשר: קרן – keren@sion-israel.com. לכתוב את שם הפר והכמות הנדרשת

שבת שלום ושבוע טוב
גשמי היורה אחרינו וזריעת השדות משנות את הנוף החקלאי לצבע החום הנקי, שבזמן קצר מאוד יתחלף לירוק הצומח.
בברכה,
יואל

 08/11/20 מדדי פוריות לחודשים אפריל-יולי 2020
לכולם שלום,

השבוע נשלחים בצורה פרטנית מדדי הפוריות לכלל המזריעים/מחליפים לחודשים אפריל-יולי 2020.
חלק מהמזריעים מקבלים כבר היום את הדו"ח וחלקם בתחילת שבוע הבא. (סדר השליחה – לפי שם המזריע, א'-ב')

דו"ח מדדי הפוריות מתחלק ל-3 חלקים:
1. מדדי פוריות לחודשים אפריל-יולי 2020, לפי שלוחות, מס' הזרעה, פסילות, ופרות הרות ממוגשות
2. כלל המשקים באזור - אחוזי התעברות, ימיי מנוחה, סרק וריק לרפתות באזור שלך לחודשים אפריל-יולי 2020. אחוזי ההתעברות בטבלה – אחוז התעברות כללי
3. איור אחוזי התעברות כלליים לפי השלוחות השונות – אפריל – אוגוסט 2020

מספר דגשים
 מדדי הפוריות הן לכל הזרעה שבוצעה ויש עליה דיווח עוקב, ללא קשר לרפת שהמזריע הזריע. כמובן, שמרבית ההזרעות הן באזור של המזריע
 התוצאות של המשקים (בדו"ח 2) הן לפי האזור שנקבע לכל מזריע, ללא קשר ליום שהתחיל לעבוד בו. כך יוצא, שלעיתים מזריעים מזהים משקים באזור שלהם, שהתוצאות של המשק הם מביצועי מזריע אחר, או חברה אחרת.
 שתי הדוחות הראשונים משקפים תוצאות ל-4 חודשים ומסתיימים בחודש יולי. הדו"ח ה-3 משקף תוצאות עד חודש אוגוסט. ספר העדר, מתחיל להעביר לנו תוצאות מהימנות בתקופה של 3- חודשים, לעומת 4- חודשים שהיה בעבר. הנתונים מהימנים במשק השיתופי, עדיין לא מושלמים במשק המשפחתי. מכאן שהאיור בדו"ח 3, בחודש אוגוסט, מתבסס בעיקרו על תוצאות הקיבוצים. המהלך שעוברים, הוא הכנסת מערכת תבל למשקים, וכך יש באפשרות ספר העדר לקבל ולנתח נתונים מיד אחרי הכנסתם על ידיי הרפתן למערכת. העדכונים יהיו יותר ויותר מהירים. באחריות המערכות לבדוק את מהימנות ודיוק הנתונים לפני פרסומם.
 כל התוצאות בדוחות הם רק ממשקים המעבירים את הנתונים בביקורת החלב.
 ישנם משקים ששלוחות מסוימות מסומנות ב-0 נתונים לעומת שלוחות אחרות (באותו המשק) עם נתונים לניתוח. ישנם משקים עם אירועים בודדים לניתוח. לשורות אלו, אל אף הימצאותן בדו"ח, אין להתייחס ברצינות
 התיבות המסומנות בצהוב – מובהקות לחיוב או לשלילה. כלומר, שונות מממוצע כלל המזריעים בצורה מובהקת.
 קיימת שונות גדולה מאוד בין המשקים
 הדו"ח מכיל את ההשפעה של חודש מאי שהיה בשליש האחרון שלו בעומסי חום ארוכים וגבוהים מאוד. השפיע על הייצור וגם על הפוריות.
 הקיץ בחודשים יוני-אוגוסט היה נוח בעיקרו. ישנם משקים, שבקיץ נוח, לא מפעילים את מערכת הצינון כראוי, כפי שהיו מפעילים ב"קיץ חם". גם לכך יש השלכות על הפוריות


השבוע, השתתפנו בצערו של כפיר על מות אביו. יהיה זכרו של און ברזילי ברוך.
מאחלים לכפיר בריאות שלמה וחזרה למהלך העבודה

בברכה,
יואל


 02/11/20 סקירה שבועית 30102020_החלפת פר ג'נומיק שיראל לבורגול
לכולם שלום,
מבחן הפרים הבא יצא לדרכו ואנו נקבל את תוצאותיו עוד כ-10 ימים.
כרגיל, פרסום המבחן ולוח הפרים החדש יהיה באמצע דצמבר.
הפעם יהיו שינויים בערכי הפרים בשל שינויי בסיס ההשוואה מפרות שנולדו בשנת 2010 לפרות שנולדו בשנת 2015.
על כך בפרוטרוט עוד נסביר ונפרסם. גם ספר העדר יפרסם את הערכים, כפי שמתבצע אחת ל-5 שנים.
בינתיים, הפר שיראל - 9378 (פר צעיר ג'נומיק) סיים את מכסת הזרעותיו ובמקומו אנו מכניסים את הפר בורגול – 9335.
הסברים להחלפה ונתונים לשני הפרים, בסקירה.
בכל מקרה, יש לקלוט את הקובץ הגנטי החדש של הפרים ולבצע את השידוכים של בורגול במקום שיראל לחודש וחצי הקרוב.
אחוז השימוש של שניהם הוא אותו הדבר.
המזריעים יצטיידו בזרמת בורגול ושידוכים של שיראל לא יוכלו להיענות בחיוב בשל יציאתו.
עזרה בקליטה ובשידוכים החדשים, אפשר להיעזר בנו (ינון, מזריעים ואנוכי), ובמדריכים של ספר העדר

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 29/10/20 סקירה שבועית 23102020-השפעת הריבוי בשארות
שלום לכולם,

קרבה בשארות, או בלעז "Inbreeding" הוא נושא המעסיק ציבורים רחבים בענף שלנו. האם תורם? האם פוגע? מעת לעת, נושא זה עולה לכותרות גם "מעבר לים". הדעות חלוקות לכאן או לכאן. מאוד תלוי מה מקור הדעה – עמדה מדעית או שיווקית.

בסקירה מאמר המצוטט מהירחון Holstein International, והנותן אור לכל הכיוונים.

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ