ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 29/03/20 סקירה שבועית 27.3.20
שלום לכולם,
קצת כדי לצאת משיגרת הסקירות, בחרתי הפעם לכתוב בנושא חשוב שמעסיק את כולנו במשך שנים רבות – עומס החום.
פתרונות רבים ממשקיים יש לנו וישראל ידועה כפורצת דרך בנושא זה.
אולם היכן הצד הגנטי?
האם יכול לעזור ולתמוך?
על כך בסקירה.
 22/03/20 סקירה שבועית 20.3.2020
לכולם שלום,
נושא הקורונה מעסיק רבים ואנו שומעים וחשים אותה בכל מקום.
ההגבלות מתפתחות ומשפיעות על כולנו. הסובלנות והסבלנות רצויות לכולנו. כך נוכל לעזור ולהבין האחד את השני.
ביחד נעבור את התקופה המאתגרת הזו, ונשאף לתת את המיטב בשירותיות ובמקצועיות לרפתנים.

הפעם בסקירה, מסר מגיורא לרפתנים ולכולנו בנושא.

במעבר חד, למבחן הפרים. הוא הסתיים ואנו בקרוב נקבע את הרכב לוח הפרים הבא.
יהיו בו פרים חדשים ומעניינים, מעבר לפרי הג'נומיק החדשים שיחליפו את הקודמים.

קרוב לוודאי, שבשבוע הבא נוכל לבשר על הפרים שלא יהיו בלוח הפרים הבא.

שיהיה לנו שבוע טוב ובריא,
בברכה,
יואל
 16/02/20 תכנון קורסים תחום הבקר
אל ציבור הרפתנים והעוסקים בענף שלום רב,
בתחום הבקר בשה"מ עוסקים בהדרכה ומחקר יישומי המוכוונים להתמודד עם אתגרים רבים הניצבים בפני רפתות בישראל בשנים הבאות.
מטרתנו לתרום להתקדמות המקצועית ולהטמיע שיטות ונהלי עבודה שיאפשרו לענף החלב בארץ להתקיים ולבלוט בהישגים גם בעתיד.
במסגרת המאמצים לשפר וליעל הנגשת ידע מקצועי לעוסקים ברפת בחרנו לפרסם מראש לנוחיותכם את תכנית הקורסים הדו-שנתית (2020-2021)
של התחום הכוללת קורסי בסיס, סדנאות והכשרות מקצועיות למתקדמים.
מובן שתוכנית היא בסיס לשינויים אבל בהחלט נעשה מאמץ אמיתי לקיים כל פעילות במועד הרשום בתוכנית המצ"ב.
כמו כן נודה בהחלט לביקורת בונה ו/או הצעות לסדר היום על התוכנית והקורסים ונשמח במיוחד לפגוש אתכם משתתפים בקורסים.
בברכה
הלל מלכה מנהל תחום בקר וצוות תחום הבקר, שה"מ
 16/02/20 סקירה שבועית 14.2.2020
שלום לכולם,
אנו נמצאים בחצי הזמן של פעילות לוח הפרים דצמבר 2019.
זה הזמן לבחון את הפעולות בשטח בגין ההזרעות.
מהו התכנון ומהו הביצוע?
ההבדלים הניכרים, בעיקר בשימוש זרמת הפרים הצעירים-ג'נומיקים, חייבים שינוי, ועל כך בסקירה.
הזרמות הפוריות נמצאות בשימוש רב מידיי ואנו משתמשים בפר פורה על חשבון גנטיקה טובה ומקדמת בהזרעות 1-3. הרצוי להשתמש בגדות עם 372 נקודות החמ"מ לעומת פרי לוח ברמות של 700-900 נקודות החמ"מ? נקודה חשובה זו, בסקירה

בברכת שבוע טוב,
יואל
 08/02/20 סקירה שבועית 7.2.2020
ישיבה ראשונה של ועדת מעניינים מומלצים לשנת 2020. אולם ישיבה זו דנה בעיקר בעגלים שלידתם היה בשנת 2019.
תוצאות ופירוט על העגלים, בסקירה.
פוריות חודשית במשק הקיבוצי מתפרסמת באיורים. באוקטובר הייתה שינויי מגמה של שלוחת העגלות.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ