ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 17/08/16 לוח פרים אוגוסט 2016
בלוח הפרים החדש, 23 פרים: 12 פרים נבחנים ו-11 פרים ג'נומים.

מגוון רחב של פרים המומלצים להזרעת עגלות
מגוון רחב של פרים לתכונות המבוקשות באינדקס הישראלי להתקדמות גנטית:
פרים יצרניים
פרים ריכוזיים – רכיביי החלב
פרים עם תאים סומתים נמוכים
פרים עם תכונות משנה טובות – פוריות בנות, התמדה, הישרדות ואופן המלטת בנות הפר. פר אחרון ברשימה (סימי – 7614) עם תכונות המשנה הגבוהות ביותר, אחרי ג'ייג'יי
פרים עם תכונות עטין ורגליים טובות מאוד

המלצתנו להשתמש בכלל הפרים המופיעים בלוח ובכך לתרום להתקדמות גנטית חיובית לצד קווי דם שונים החיוניים ברפת.
בסקירה הסברים חשובים על השימוש בפרי הג'נומיק וביצועים ראשונים שלהם בתנאי ישראל, כולל השוואה שלהם לעומת ביצועי פרים שזרמתם מיובאת.

מאחל לכולם התקדמות גנטית ופורייה
בברכה,
יואל זרון
 07/08/16 סקירה מקצועית 5.8.16
בעידן הג'נומיק, עוקבים אחר איכות גנטית של העגלים, מגיל צעיר מאוד. בפריות שונות בעולם, תזונאים בשיתוף עם חוקרים מהאקדמיה מנסים למצוא את ההזנה המתאימה לגידול עגלים צעירים, כך שהבגרות המינית תוקדם ויוכלו להפיק מהם זרע איכותי, מוקדם יותר.
הפעם, סיכום ועדת הזנה של שיאון שדנה בנושא זה
 04/08/16 הערכות לקראת לוח הפרים החדש אוגוסט 2016
לידיעה,
אנו נערכים לתחילת הזרעות בלוח הפרים החדש + סקירה וגנטיקה חדשה ביום רביעי ה-17 לאוגוסט.

 04/08/16 סקירה מקצועית 29.7.16
מבחן הפרים הסתיים ואנו בזמן בחירת הפרים ללוח הפרים הבא. ביום ראשון ה-31 ליולי, תתקיים ישיבה בנושא לוח הפרים מתוך שאיפה לפרסמו באמצע אוגוסט.
תאריך מדויק לפרסום והורדת הקבצים הגנטים החדשים ברפתות, יפורסם במשך השבוע הבא, באתר שיאון ובאתר ההתאחדות, לכולם.

ועדת טיפוח-ספר העדר התכנסה בשבוע שעבר ודנה במהלכים המתגבשים לניהול מערכת הטיפוח בעידן הג'נומיק. ציטוט מדבריי המציגים בוועדה (ענת, אפרים ואנוכי), נמצאים בסקירה. בסיום, גם פרסום ההחלטות האופרטיביות ורשימת העגלים שאושרו/נפסלו בוועדה.
 17/07/16 סקירה שבועית 15.7.16
לכולם שלום,
הסקירה היא סיכום של שני כנסים מקצועיים שהיו בצרפת:
1. Association for Applied Animal Andrology (4A)
2. International Congress on Animal Reproduction (ICAR)
הכנסים הדנים בעיקרם בנושאי הזרע והפוריות.
הנושאים בכנסים אלו מפוזרים בין חיות המשק הגדולות: פרות, סוסים, חזירים, כבשים ועיזים וכולם בהיבטים השונים של הרבייה.התמקדתי יותר בפרים והפרות והסיכום מביא את המעט מהחומר הרב שהוצג שם.
בסקירה התמקדתי במספר נושאים: טכנולוגיות חדשניות במעבדה, עקת החום, חיזוי פוריות דרך ממצאי מעבדת הזרע, פגיעה במדדי הפוריות לאורך ההריון, מעבר חומר גנטי בין מדינות ושינויים במעבדות הזרע המתרחשים לאור מחקרים חדשים.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ