ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 04/06/23 סקירה שבועית 2.6.2023_מדדי פוריות, זרמה ממוינת מבחן גנומי חדש-מאי 2023
שלום לכולם,
הטמפרטורות מרקיעות שחקים ואנו, קרוב לוודאי נרגיש זאת בתוצאות הייצור (במהרה) ובמדדי הפוריות (בהשהיה של מס' חודשים).
זאת וזאת,
בסקירה שיעורי ההתעברות הארציים עד מרץ 2023
מעקב קרוב על הייצור וההנפקה לעומת כמות ההזרעות בפועל של הזרמה הממוינת המקומית
ולבסוף, פרסום הנתונים החדשים של הפרים הצעירים המתפרסמים בלוח הפרים אפריל 2023 וזאת לאחר מבחן חדש שנערך בצורה משותפת לפרים ההולנדים והישראלים ביחד.

מאחל לכולם שבת שלום ושבוע קריר יותר
יואל
 04/06/23 סקירה שבועית 2.6.2023_מדדי פוריות, זרמה ממוינת מבחן גנומי חדש-מאי 2023
שלום לכולם,
הטמפרטורות מרקיעות שחקים ואנו, קרוב לוודאי נרגיש זאת בתוצאות הייצור (במהרה) ובמדדי הפוריות (בהשהיה של מס' חודשים).
זאת וזאת,
בסקירה שיעורי ההתעברות הארציים עד מרץ 2023
מעקב קרוב על הייצור וההנפקה לעומת כמות ההזרעות בפועל של הזרמה הממוינת המקומית
ולבסוף, פרסום הנתונים החדשים של הפרים הצעירים המתפרסמים בלוח הפרים אפריל 2023 וזאת לאחר מבחן חדש שנערך בצורה משותפת לפרים ההולנדים והישראלים ביחד.

מאחל לכולם שבת שלום ושבוע קריר יותר
יואל
 28/05/23 סקירה שבועית 25052023_מבצע מגן וחץ, הפלות, חג השבועות
לכולם שלום,
בפרוש עלינו חג השבועות – חג החלב
יוצאת סקירה המודה לעובדינו ולכלל ציבור הרפתנים על עמידתם האיתנה במבצע מגן וחץ
הנושא המקצועי והעיקרי בסקירה הוא המונח "הפלה"
כניסת הבדיקות בחלב לחלבונים – PAG ומערכת האולטראסאונד, הביאה את הרפתנים לדיווחים מוקדמים של הריונות.
ציבור המזריעים, המקבל פרות אלו, החל להתבלבל בתיעוד האירוע.
בסקירה, הסברים מקיפים איך, מה ומתי לתעד את האירוע הנקרא הפלה.
ואחרון אחרון חביב, חג השבועות – "החג שלנו". קצת מהמקורות והמגילות הנקראות בחג הזה


שיהיה לכולם חג שמח, משפחתי והעיקר שקט
יואל
 28/05/23 סקירה שבועית 25052023_מבצע מגן וחץ, הפלות, חג השבועות
לכולם שלום,
בפרוש עלינו חג השבועות – חג החלב
יוצאת סקירה המודה לעובדינו ולכלל ציבור הרפתנים על עמידתם האיתנה במבצע מגן וחץ
הנושא המקצועי והעיקרי בסקירה הוא המונח "הפלה"
כניסת הבדיקות בחלב לחלבונים – PAG ומערכת האולטראסאונד, הביאה את הרפתנים לדיווחים מוקדמים של הריונות.
ציבור המזריעים, המקבל פרות אלו, החל להתבלבל בתיעוד האירוע.
בסקירה, הסברים מקיפים איך, מה ומתי לתעד את האירוע הנקרא הפלה.
ואחרון אחרון חביב, חג השבועות – "החג שלנו". קצת מהמקורות והמגילות הנקראות בחג הזה


שיהיה לכולם חג שמח, משפחתי והעיקר שקט
יואל
 28/05/23 סקירה שבועית 25052023_מבצע מגן וחץ, הפלות, חג השבועות
לכולם שלום,
בפרוש עלינו חג השבועות – חג החלב
יוצאת סקירה המודה לעובדינו ולכלל ציבור הרפתנים על עמידתם האיתנה במבצע מגן וחץ
הנושא המקצועי והעיקרי בסקירה הוא המונח "הפלה"
כניסת הבדיקות בחלב לחלבונים – PAG ומערכת האולטראסאונד, הביאה את הרפתנים לדיווחים מוקדמים של הריונות.
ציבור המזריעים, המקבל פרות אלו, החל להתבלבל בתיעוד האירוע.
בסקירה, הסברים מקיפים איך, מה ומתי לתעד את האירוע הנקרא הפלה.
ואחרון אחרון חביב, חג השבועות – "החג שלנו". קצת מהמקורות והמגילות הנקראות בחג הזה


שיהיה לכולם חג שמח, משפחתי והעיקר שקט
יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ