ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 22/04/18 סקירה שבועית 20.4.18
אינדקסים הם כלי חשוב בכל הקשור לבחירה גנטית. הם מכילים בחבילה אחת את כל התכונות הגנטיות ובכך גורמים לרפתנים להתרחק מהצבת רף מינימום לתכונות מסוימות. הדבר מאפשר לרפתנים להתמקד ביצירת הדור הבא של פרות, המתאימות לסביבה.

האם תוכנית גנטית אחת יכולה להתאים לכולם? האם אינדקס אחד מתאים לכולם?

בסקירה, השוואה של שלוש תוכניות גנטיות שונות. האחת מתרכזת בחלב ורכיביו, השניה בבריאות ופוריות, השלישית בשיפוט גופני.

עיקר הסקירה היא ציטוט של כתבה מאתר אמריקאי של חברת ההזרעה - אלטאג'נטיק. מעניין לקרוא איך גם האמריקאים רואים סוגיות אלו.

המסקנות והסיכום, מתאימים
 17/04/18 כנס מקצועי
מצורפת ההזמנה ,
ביום ד' 25.4.18 שעה 10:00 בבית העם מושב אביגדור
 16/04/18 אפליקצית הזמנת מזריע וקבלת עדכונים שוטפים
*לקוח יקר,*
במידה ועדיין לא התקנת את אפליקציית שיאון המאפשרת הזמנת מזריע וקבלת עדכונים שוטפים, להלן קובץ עם קישורים להורדה.


 12/04/18 סקירת לוח פרים אפריל 2018
מצורפת סקירה מקצועית מפורטת של לוח פרים אפריל 2018
 09/04/18 הזמנה ליום עיון
הזמנה ליום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית
שיערך ב-4 ליוני 2018
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ