ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 14/08/22 לוח אוגוסט 2022
לרפתנים שלום,

ביום רביעי 17.08 יצא לוח פרים חדש - אוגוסט 2022.
המלצת שיאון וסקירה יפורסמו באותו היום.

בברכה
יואל
 07/08/22 מדדי פוריות לכלל המזריעים - חודשים פברואר עד מאי 2022
שלום רב,

ראו במצ"ב איור המתאר את שיעוריי ההתעברות הארציים במשק המשותף, לשלושת השלוחות לפי הזרעה ראשונה וכלל ההזרעות.
עגלות - מגמת השיפור בהזרעה ראשונה, עדיין ממשיכה לעלות (שנה שעברה, בתקופה זו הייתה מגמת ירידה).
הפרות (מבכירות ובוגרות) נמצאות דומות וחיוביות לממוצעים של השנתיים האחרונות. אנו נכנסים לחודשי הקיץ והמגמה העתידית, קרוב לוודאי, תהייה כלפי "מטה". תלוי עד היכן "מטה".

בברכה
יואל
 31/07/22 סקירה שבועית 29072022-פוריות, כניסה לקיץ, לוח פרים
שלום לכולם,
אנו בימים האחרונים של חודש יולי. חזאי מזג האויר בכל העולם, מופיעים ומעדכנים על עליות בטמפרטורות, במקומות שונים בעולם.
אנו, שרגילים לכך כבר שנים, אין חדשות אלו מפתיעות. גם הירידה העונתית, בפתח, וגם זו לא תהייה הפתעה.
בסקירה
• דיווחים על פוריות זרמת פרים מיצור מקומי ויבוא
• המעבר לקיץ
• התארגנות לקראת פרסום לוח הפרים – אוגוסט 2022

ועדת הלוח ישבה השבוע והחליטה על הרכב הלוח. מדדי הפוריות בשטח השפיעו רבות על הדיון וההחלטות.

הלוח יתפרסם ברפתות ב:

יום רביעי ה-17 לאוגוסט 2022

שבת שלום ומעבר עקת החום הגבוהה העוברת עלינו

בברכה ושבוע טוב,
יואל
 17/07/22 סקירה שבועית 15072022_דיוק בנתונים ופוריות ינואר-אפריל 2022
לכולם שלום,

עבודתנו בשטח נמדדת בשני היבטים: פוריות וההתקדמות הגנטית.

פעולות רבות יכולות לגרום לאי דיוק, בין הרשום לבין המציאות.
הגורמים לאי דיוק יכולים להגיע מהרפתן/ית או מהמזריע.
בדיקת האי דיוקים נעשית על ידיי גורמים בשיאון (שימחי ענבר) וגורמים בספר העדר.
בסקירה, תיאור נרחב הכולל גם סטטיסטיקה, על מקור הטעויות והדרכים לתקנם.

מגמות טובות וחשובות מתרחשות בשטח.
מגמת העלייה של שיעורי ההתעברות בשלוחת העגלות עולה כבר מספר חודשים.
גם בשלוחת המבכירות והבוגרות נראית תזוזה חיובית
בסקירה, כל הבדיקות הנעשות בשיאון והסברים בנושאי הפוריות המשתפרת.

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל

 28/06/22 קורס הזרעה לרפתנים אוגוסט 2022
לרפתנים שלום,

קורס הזרעה מעשי

חברת שיאון פותחת קורס הזרעה מעשי בתחילת אוגוסט בימים ראשון עד רביעי, 7.8.22 – 10.8.22 בקיבוץ רגבים.
עלות הקורס תעמוד על 2,750 ₪ ותכלול שיעורים תיאורטיים, תרגולת מעשית וארוחת צהרים.
הקורס יתקיים בין השעות 8:30 ל-15:00, ללא לינה במקום

המעוניינים – נא להירשם אצל קרן keren@sion-israel.com
כמות המשתתפים מוגבלת.

בברכה,
שיאון
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ