ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 11/02/18 סקירה שבועית 9.2.18
השבוע התקיימה ישיבה של ועדת "מעניינים מומלצים". הנושא המרכזי היה מעבר על 26 עגלים שקיבלו את ערכי הג'נומיק – אישור או פסילה. החלטות הוועדה הם בהתאם למדיניות ועדת "טיפוח-ספר העדר", המתווה את מדיניות הטיפוח הישראלית.

מה היעדים?
מה התוצאות?
היכן אנו בתהליך השינוי?
על כך ועל עוד, בסקירה.
להלן פיסקה חשובה הכתובה בתחילת הסקירה והיא עדות לשינוי שהתבצע בלקיחת השערות לדגימת ה-DNA מהפרות והעגלים:

"הערה חשובה: איסוף דגימות השיער מתבצע ברובו על ידיי הרפתנים. יש לדגום מינימום 15 שערות בעלות שורש ולהניחם במעטפה המיועדת לכך. קבוצת שערות רבות יותר, עדיפה. לצערנו, במשלוחים האחרונים הגענו לכ-10% דגימות שחזרו עם התשובה: חוסר בשערות לדגימה. "

זרמה ממוינת:
הביקוש לזרמה הממוינת, לא פוסק. לאור זאת ביצענו הזמנה נוספת שתגיע בסוף החודש, תחילת מרץ, לזרמה ממוינת של:

קבריולט – 5699 (619 חמ"מ – מבחן בישראל)
סקטל – 5863 (969 חמ"מ)
רובסון – 5850 (909 חמ"מ)
מונטויה – 5848 (1,153 חמ"מ)

ערכיהם נמצאים בנטע ופורסמו גם באתר שיאון
כך, מי שעדיין רוצה להזמין, ונזכר רק כעת, תהייה עוד זרמה לכך.
 28/01/18 סקירה שבועית 26.1.2018
במסגרת הסיכומים השנתיים, הפעם שני נושאים:
1. פוריות
2. הזרעות
 07/01/18 סקירה שבועית 5.1.18
ינואר הינו חודש הסיכומים לפעילות המקצועית של שנת 2017.
לפני שבוע, נושאי הפעילות הטיפוחית היו בכותרות
והשבוע, הקפצות – פעילות הפרייה והמעבדה.
בהזדמנות זו, דיווח על השינויים המתרחשים: אולם ההקפצה והמעבדה.
המשך הסיכומים המקצועיים בנושאים השונים יהיו לקראת סוף ינואר.
 01/01/18 מחירון הזרעות לשנת 2018
מצורף מחירון ההזרעות לשנת 2018
 01/01/18 סקירה שבועית 29.12.17
מצורפת הסקירה ובה תיאור מפורט על עבודת הוועדה "מעניינים מומלצים", בשנת 2017.
לכאורה, השנה נגמרה, אולם תוצאות עגלים ג'נומים שנולדו בשנת 2017, ילוו אותנו גם ברבע הראשון של שנת 2018.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ