ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 10/12/17 סקירה שבועית 8.12.17
אחת לשנה אנו מהדקים ומשפרים את הקשרים שלנו בווייטנאם.
שוק שמתפתח והנמצא היום בתחרות גדולה מאוד בין חברות ההזרעה המובילות בעולם.
התוצאות לזרמות ששלחנו לפני חמש עד שבע שנים, מדברות בעד עצמן ואנו מאוד גאים לראות את פרי עמלינו מפיק חלב בווייטנאם.
ההרגשה הזו היא הדדית ותחושות המגדלים, איתם לנו יש קשר (דרך הספקים או ישירות) הן חיוביות מאוד.

בסקירה תיאור וסיכומים של פגישות שנערכו מיום שני עד יום שישי ב- 4 מקומות שונים.

השבוע, חלוקת זרמה באתרים ותחילת הזרעהעם הלוח החדש ביום רביעי.
עלינו לזכור, שבמשקים לא נמצאת עדיין הקבצים הגנטים של הפרים ואומדני הפרות לאחר מבחן הפרים. רק ביום רביע, זה נפתח ומועבר למשקים.
מכאן שהזרעה מוקדמת של פרי ג'נומיק חדשים, לא תוכל להיקלט במשקים, עד יום רביעי.
 03/12/17 סקירה שבועית 1.12.17
לכולם שלום,
לוח הפרים ישלח להדפסה בשבוע הבא. בעקבות זה יהיו מספר תאריכים המלווים את פרסום הלוח והמתוארים בסקירה.
לוח הפרים החדש יחל את פעולתו ברפתות ביום רביעי ה-13 לדצמבר.
דוח ג'ורג' – דוח המתאר את השפעות גורמים שונים על אחוזי ההתעברות. בשבועות הקרובים, המזריעים יקבלו את מדדי הפוריות הרגילים ובנוסף את התוצאות מדו"ח ג'ורג' שלהם בצורה אישית.

בסקירה תיאור של שישה גורמים נוספים המשפיעים על אחוז ההתעברות:
מספר ההזרעה
אזור גיאוגרפי
חודשי השנה
ימים מהמלטה-ימי מנוחה
אופן המלטה
מקור הזרמה (מקומית או מחו"ל)

בסקירה טבלאות והסברים לכל גורם.
 26/11/17 זרמה ממוינת 2018
מצורפים נתוני הפרים
 26/11/17 סקירה שבועית 24.11.17
לכולם שלום,

כנס מדעי הבקר - כבכל שנה, ציבור רחב של רפתנים מנצל את שלושת ימיי הכנס ל:

• שמיעת הרצאות מקצועיות
• מפגש חברתי ואירועים חברתיים
• ביקור בביתני המציגים
• מנוחה
• חוקרים צעירים ומבוגרים בחשיפה ישירה עם השטח

השנה התקבצו כ-1,200 אנשים, עדות למעמד חזק והמשכיות של 29 פעמים כינוסים מדעיים.
בסקירה, מעט מהרשמים

זרמה ממוינת – פרסמנו את זרמת הפרים בכנס לחורף 2018. אנשים רבים התעניינו ולקחו לביתם את הפליירים שחולקו בביתן שלנו.
מחיר מנת הזרע לא השתנה משנה שעבר, ועומד על 160 ₪ (לכל הפרים אותו המחיר). מחיר זה, הוא בנוסף למחירי ההזרעה הנקובים להזרעה ראשונה או שנייה ומעלה.
השנה, נתנו דגש רב יותר לפרים נבחנים בחו"ל או בארץ, שמהימנותם גבוהה יותר, לעומת פרי ג'נומיק. הגדיל לעשות, קבריולט, שיש לו בנות בישראל, והוא למעשה בעל קריטריון של פר נבחן ישראלי. החמ"מ שלו 619 ומהימנותו עלתה ל-88%.
את ההזמנות יש לשלוח , על הטופס, בחזרה למייל של קרן: keren@sion-israel.com
הפליירים שחולקו בכנס, חולקו גם לתאי המזריעים
 19/11/17 סקירה שבועית 17.11.17
לכולם שלום,
מספר ההזרעות בעלייה
הפוריות בתחילת חודשי הקיץ, בירידה, במיוחד בשלוחת העגלות
מחלת הכלבת פורצת ומתפשטת בעמקים הצפוניים, גליל ורמת הגולן
כנס מדעי הבקר במלון רמדה בירושלים
כל אלה, בסקירה השבועית.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ