ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 16/07/17 סקירה שבועית 14.7.17
כל שנה והטמפרטורות המעיקות של יולי אוגוסט. עקומת החלב יורדת ועקומת הפוריות, הנצפית מספר חודשים מאוחר יותר, גם היא יורדת. הרפת הישראלית, החווה אקלים זה, מפתחת ממשק מתאים יותר להתמודדות עם "האכזר מכל" – חום יולי אוגוסט.
בסקירה נתונים מעניינים על מדדי הפוריות, השנה לעומת שנים קודמות, למרות החום המעיק.
מה האמת אחרי המספרים...
מעניין, לא תמיד מה שאנשים שומעים ומרגישים.

כמו כן, מועד פרסום לוח הפרים ושינויי אחוזי השימוש לאחר סיום הזרמה של ארמני ודוגלי.

בברכת שבת שלום,
יואל
 09/07/17 סקירה שבועית 7.7.17
ביום רביעי שעבר התכנסה ועדת המחקרים לנושאי פוריות ופיסיולוגיה.
אנו שותפים למספר מחקרים ובסקירה אפשר לקרוא על המחקרים החדשים שדנו בוועדה.
רצוי שהמחקר יצעד לפני המחנה. בסקירה יש הזדמנות לקרוא על הנושאים שכנראה נהנה כולנו בעתיד הקרוב
שבוע טוב לכולם,
יואל
 03/07/17 סקירה שבועית 30.6.17
לכולם שלום,
מחצית פעילותו של לוח הפרים אחרינו וזה הזמן לבחון את פיזור ההזרעות ברפתות.
בסקירה מספרים המסכמים את ההזרעות (כולל כפולות) ללא הפסילות מה-20 לאפריל עד היום.
כמו כן, שיאון מרחיבה את עסקי היצוא של הזרמה עד מדינה רחוקה מאוד – פאפא ניו גינאה. תמונות ורשמים ראשונים של ריקי שמדריך שם, בסקירה
 25/06/17 סקירה שבועית 22.6.17
לכולם שלום,

סיכום ועדת מעניינים מומלצים – אחת לחודשיים-שלושה הוועדה מתכנסת כשעל הפרק שלושה נושאים עיקריים:

סימון עתודות שההריון שלהן "מעניין" וקשר עם הרפתות לקראת ההמלטה.
המלצות על הזרעת עתודות שהמליטו בטווח החודשיים האחרונים לכינוס הוועדה
אישור או פסילה של עגלים שנולדו וקיבלו את נתוניי אילן היוחסין והג'נומיק שלהם ממעבדות Geneseek ו- CRV.
בסקירה מעקב ודיווח על הנעשה בשטח הטיפוח.
בזמן הקרוב, רונית ומוטי יקבלו את הרשימות לחלוקת הזרמה להזרעת העתודות שהמליטו בחודשים נאי ויוני 2017

בהצלחה לריקי המייצג אותנו בהדרכת הזרעה ב- Papua New Guinea בשבועיים הקרובים.

שבוע טוב לכולם,
יואל
 18/06/17 סקירה שבועית 16.6.17
לכולם שלום,
בכלל הרפתנים, ישנם אנשים המובילים את המערכת ובכך, משפיעים יותר, על הישגי המערכת הקיימת. בעת האחרונה, נפרדנו משני חברים שהיו כאלה: מובילים, משפיעים, מכריעים ובעיקר נמצאים יום יום ברפת.
יואב צור ואלון קמה, זיכרונם לברכה – שני ענקים שנפרדו מאתנו, טרם עת, ממחלה אכזרית. פעילים מרכזיים של ענף הרפת, שהתמודדו תמיד בחזית האתגרים שניצבו לענף כולו. שניהם היו רפתנים בנפשם ובגופם
הסקירה הפעם היא לזכרם

שבוע טוב,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ