ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2016
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 09/10/16 פרידה מדן קלי - דברי אלון קמה
" דני ושאול, חיים וטלי, יבדל לחיים ארוכים, אלה לא שמות אלו מותגים שהביאו את הפרה הישראלית למקום המכובד בו היא נמצאת" (אלון קמה)

"זו תהיה עוד שיחה אחת מיניי רבות ששוחחנו במשך כל זמן עבודתנו המשותפת ובמיוחד בצאתך לגמלאות. אולם הפעם, היא משותפת עם קהל רב שבא לחלוק לך כבוד בדרכך האחרונה" (יואל זרון)


שתי ציטטות מתוך ההספדים שניתנו במעמד הפרידה של המשפחה, עמיתים למקצוע, חברים ורפתנים בזמן קבורתו של דני.

" רק סימלי הוא הדבר שאתה נפטרת בערב ראש השנה ואילו שאול אגרנוב ז"ל, חברך משכבר הימים, שביחד ניהלתם יחדיו את השרות להזרעה מלאכותית, נפטר בערב יום הכיפורים 2002 - בין כֵּסֶה לעשור – עשרת ימיי התשובה שבה נחרץ דינו של האדם למעלה. אני מבטיח לך ששאול מחכה לך בשער הנכון וייתן לך את ההדרכה המתאימה, כמובן לאחר שתיית הכוסית הראשונה, לאחר 14 שנים של נתק" (יואל זרון)

הסקירה הפעם מודגשת כל כולה ליזם, מבצע, מנהל והחשוב מכל, אדם – דן קלי, שנפרדנו ממנו השבוע. יהיה זכרו ברוך. המשפחה האבלה מקבלת את הציבור, בביתו של הבן ואשתו, זיו וג'וד קלי, ברחוב ברנשטיין 55 ראשון לציון

אנו משתתפים גם בצערה העמוק של רונית לאור, מנהלת המעבדה שלנו, לרגל מותה של האמא. יהיה זכרה ברוך.


נהוג לומר בין ראש השנה ליום הכיפורים, "חתימה טובה", ואילו לאחר יום הכיפורים ועד ליום השביעי של חג הסוכות, הנקרא "הושענא רבה", מברכים "גמר חתימה טובה".
איחולים ל- "חתימה טובה" היא לחתימה ביום הכיפורים בספר החיים.
ביום הושענא רבה נחתם סופית הדין ואז נקבע מה יהיה עתידו של האדם ומכאן הברכה, "גמר חתימה טובה". מאין הזדמנות נוספת להתחרט על עוונות שנעשו, או במילים פשוטות, הארכה ל"מתנדנדים".

גישה אחרת אומרת "כתיבה וחתימה טובה" עד ראש השנה – כולל, ו"גמר חתימה טובה" מראש השנה ועד יום כיפור – ויש כאלה שממשיכים לברך עד הושענא רבא.

כך או כך, שנהיה בריאים וגמר חתימה טובה לכולם
 06/10/16 הספד שנשא יואל זרון
חברת שיאון משתתפת בצערה הגדול של משפחת קלי
במותו של יקירנו

דן קלי

מחלוצי הטיפוח לפרות החלב בישראל

ביקור תנחומים:
מיום רביעי, ה-5.10.2016 בבית משפחת קלי (זיו וג'וד) רחוב ברנשטיין 55 רשל"צ
 02/10/16 סקירה שבועית 30.9.2016
תיאור מקיף על שיטת העבודה המתוכננת שלנו לאיסוף הדגימות של ה- DNA מהשטח.
בתחילה, ניסוי מבוקר
בהמשך, איסוף סדיר מהרפתות, לפי רשימות שינוהלו וייפקחו אצלנו.
שנה טובה מכולנו
 11/09/16 סקירה מקצועית 9.9.16
כמות ההזרעות מינואר ועד אוגוסט. השלוחה שתרמה לגידול ההזרעות הראשונות במהלך חודשי האביב היא המבכירות ולא העגלות.
זרמות פרי חו"ל. בעקבות שיטפון של הצעות מזרמות המגיעות מעבר לים – רגע לעצור ולקרוא. הערכים של היום, הם ברוב המקרים ערכים שונים בעתיד. לעיתים המרחק בין ההבטחה של "מספרים יפים" למציאות הכואבת...מבחן הפרים בישראל, הוא גדול.
בסקירה, מקצת מההסברים. גם כך היא ארוכה, אולם בייחוד בשל הטבלאות הרבות.....
 08/09/16 נהלי עבודה בחגי תשרי ה'תשע"ז
מצורף נוהל עבודה חברת שיאון בחגי תשרי,
בברכה
הנהלת שיאון
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ