ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 07/01/18 סקירה שבועית 5.1.18
ינואר הינו חודש הסיכומים לפעילות המקצועית של שנת 2017.
לפני שבוע, נושאי הפעילות הטיפוחית היו בכותרות
והשבוע, הקפצות – פעילות הפרייה והמעבדה.
בהזדמנות זו, דיווח על השינויים המתרחשים: אולם ההקפצה והמעבדה.
המשך הסיכומים המקצועיים בנושאים השונים יהיו לקראת סוף ינואר.
 01/01/18 מחירון הזרעות לשנת 2018
מצורף מחירון ההזרעות לשנת 2018
 01/01/18 סקירה שבועית 29.12.17
מצורפת הסקירה ובה תיאור מפורט על עבודת הוועדה "מעניינים מומלצים", בשנת 2017.
לכאורה, השנה נגמרה, אולם תוצאות עגלים ג'נומים שנולדו בשנת 2017, ילוו אותנו גם ברבע הראשון של שנת 2018.
 21/12/17 הודעה על הורדת תיקון לגרסא
בגרסת נעה 12.09.07 נוצרה תקלה במנגנון שידוך הפרים לפרות העתודה.עדיין ישנם משקים שלא הורידו את התיקון לגרסה האחרונה אשר קיים באתר ומונע את התקלה בשידוך לעתודות.
להזכירכם, קיים צורך החשוב להוריד את העדכון.
 16/12/17 עדכונים
לכולם שלום,
השבוע החל לוח פרים דצמבר 2017
סקירת הלוח מסבירה את לוח הפרים ב – 11 נושאים, העוזריםלהבין ו להשתמש בצורה נכונה יותר בנתוני הלוח:

• שנתונים
• ממוצעים משוקללים לפי המלצת שיאון – התקדמות גנטית
• שינויים בערכי הפרים, בין הלוחות
• פרי הג'נומיק
• קווי דם והצעות לשידוכים ברפתות שבהן תכנת נטע לא נמצאת, או לא מופעלת
• פרים חדשים/יוצאים
• שיפוט גופני – גודל הפרה
• פרים לעגלות
• פוריות זרמה
• פרים לרפת הרובוטית
• פרים שזרמתם ממוינת לנקבות

לגבי הזרמה הממוינת, הערה לגבי שני פרים מהרשימה:

 בליסטו – הוזמן הכל ואין אפשרות לקבל יותר זרמה ממוינת ממנו (בשלב זה)
 קבריולט – אנו מזמינים עוד מנות, וזאת בשל הביקוש הגבוה לזרמת הפר. יש עוד אפשרות להזמין ממנו מנות.

שימו לב, בסקירה, מתפרסמים הנתונים העדכניים האחרונים של הפרים שזרמתם ממוינת.
יש לזכור שמאז פרסום הנתונים בכנס הבקר, התקיים מבחן פרים בישראל ובאינטרבול. הם השפיעו על נתוני הפרים. ברובם אף השתפרו.
בברכת שבוע טוב
ושבת שלום
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ