ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 08/07/18 סקירה שבועית 8.7.18
לכולם שלום,
הפסילות הן מדד מקצועי חשוב. הוא ייחודי לישראל, הן בשל שיטת התשלום והן בשל כמות ההזרעות באזורים השונים.
המזריע אינו יכול להבחין עם הפרה/עגלה נמצאת בהריון לאחר מחזור ייחום (18-25 ימים), אולם הוא יכול להבחין עם הפרה דורשת או שיש לפסול אותה.
אחוז הפסילות הנכונות הוא גבוה ועומד על 93%. כמות ההריונות שלא נפגעו בשל פסילת הפרה/עגלה, אף הם גבוהים – קרובים ל-40%.

בסקירה, הסברים מפורטים על "מושגי הפסילה", היכן היינו לפני כ-20 שנים והיכן אנו היום
ומה בין קודי פסילה של המזריע לניתוח הפסילה בדוחות השונים.

שבוע טוב לכולם,
יואל
 28/05/18 הזמנה ליום עיון
יום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית - 4 ליוני 2018
האירוע
 28/05/18 סקירה שבועית 25.5.18
לכולם שלום,
מצורפים נתונים על ארבעה גורמים המשפיעים על הפוריות:

1. התפלגות מחזורי הייחום
2. מחזורים מושרים
3. אחוזי פסילה
4. הזרעות כפולות

בסקירה מעקב אחר עשור לגורמים אלו

בעוד שבוע, יום שני ה- 4 ליוני, מתקיים יום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית
האירוע יתקיים באולם קריפטון (צמוד לכפר הנוער "הכפר הירוק") החל מהשעה 13:00
יום העיון מיועד לרפתנים, מדריכים, ווטרינרים, מזריעים, חוקרים ובעלי תפקידים בענף החלב (ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום)
מצורף קובץ המתאר את הנושאים השונים.
יום העיון יסתיים בשעה 17:00, בארוחת ערב.

שבוע טוב,
 22/05/18 סקר שביעות רצון לקוחות
מצורף סקר שביעות רצון לקוחות שיאון שנערך בחודש מרץ 2018 ע"י מכון סמית למחקר, והוצג בפני דירקטוריון החברה.
 22/05/18 סקירה שבועית 17.5.18
סיכום כמות ההזרעות הראשונות והזרעות שתיים ומעלה מתפרסם אחת למספר חודשים. בפרסום זה, ניתן ללמוד על המגמות והכמויות העונתיות/שנתיות.
המלצה לשידוך העתודות – כמידיי חודש בחודשו, אנו עוקבים אחר העתודות שצריכות לקבל שידוך. הסף התחתון לעתודות אלו הוא 780 נקודות החמ"מ. הפעם, המעקב הוא אחר עתודות שהמליטו במרץ 2018.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ