ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 13/05/21 קטלוג אפריל 2021
שלום לכולם,
ראו מצ"ב קטלוג אפריל 2021.
 09/05/21 סקירה שבועית 7052021_פוריות עד פברואר 21, אירועים בשיאון
שלום לכולם,
השבוע עברנו אירוע סייבר חמור שבו הייתה השבתה כללית של כל מערכות המידע.
המזריעים המשיכו את עבודתם, ועתה שהמערכות החלו לחזור, מתחילה מלאכה רבה של הקלדה והתאמה לכלל ההזרעות שבוצעו ברפתות.
תודה לכל המזריעים שהמשיכו להזריע גם בתנאים ששונים מהתנאים הרגילים.
תודה מיוחדת לכל אנשי התמיכה שלנו בטאבלטים (ירון, יוסי, ריקי) וכמובן גם לשימחי הנמצאים במגע שותף עם אנשי התכנה והמחשב בהמ"ב.

הפוריות בתחילת השנה (עד פברואר) – איורים והסברים בסקירה
אירועים מיוחדים בשיאון – פירוט בסקירה.
מאחל לכולם שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 02/05/21 סקירה שבועית 30042021-עובדים חדשים בשיאון וכנס האינטרבול
לכולם שלום,
קליטה של עובדים חדשים בחברה היא תמיד סימן להתחדשות. אנו קלטנו שתי עובדות חדשות, האחת מדריכה – גלית דותן, והשניה בהנהלת חשבונות – ניזמית לב-ארי.
בסקירה פירוט על כך. ברכות מכולנו להצלחה בתפקיד החדש.
כנס האינטרבול הוא תמיד מקור להשוואה גנטית על מהלכים המתרחשים במערכות טיפוח אחרות. הפעם בכנס הרצאה שהפתיעה רבים ודגשים ממנה בסקירה.
כמוכן, זרימת הנתונים מהמערכת המרכזית לכלל הרפתות ולמזריעים נפגעה הלילה. אין לזה שום קשר לתכנון המקורי של מעבר מערכת ההזמנות לשיטה החדשה.
המערכת המרכזית מטפלת זאת בכל הגורמים המקצועיים. גם כאן, נצטרך כולנו להתאזר בסבלנות, "עד יעבור זעם".
אבקש לרשום בצורה ברורה את כל ההזרעות ולהעבירם לשימחי - את דפי המזריע של המשק או שלכם.
לא ניתן לסיים סקירה זו בלי להביע תנחומים של כולנו לאסון הנורא שפקד הלילה את העולים להילולה בהר מירון. עוד רבות יוסבר וידובר, אולם את המתים אין להשיב. יהיה זכרם ברוך.

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 18/04/21 סקירה שבועית 16042021-כמות הזרעות ברבעון הראשון לשנת 2021
לכולם שלום,
הסקירה הפעם עוסקת במספר ההזרעות של הרבעון הראשון של השנה.
מה המגמות ומה ההשפעות הניכרות, מכמות ההזרעות.
הינה ציטוט אחד וחשוב מהסקירה:

"תקופה זו, היא ההתחלה ל-4 חודשים שהם העמוסים ביותר. המזריעים לעיתים קרובות עולים בעשרות אחוזים בכמות ההזרעות/פסילות היומיות שלהם. מנגד, המסגרת הקשוחה של שעת ההזרעה ברפת גורמת למתיחות וללחץ המשפיע על מקצועיות המזריעים והרפתנים כאחד.
אנו כולנו צריכים להיעזר בסבלנות ובידיעה שהמזריע, קרוב לוודאי, יגיע קצת יותר מאוחר. הוא אינו מתעכב מרצון אלא מעומס עבודה....."

הסברים והשלכות לנתון זה, בסקירה

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל


 12/04/21 פרי ואגיו לבשר
שלום לכולם,

למעוניינים, שיאון מספקת גם זירמת בשר מגזע ואגיו Wagyu (קובה). הגזע מתאפיין בבשר באיכות משובחת ומתאים לעגלות.
ראו תמונה של הפר איקירו מצ"ב.

מחיר המנה 15 ₪

את ההזמנות נא לשלוח לקרן
Keren@sion-israel.com

בברכה ובתודה
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ