ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 24/04/17 נהלי עבודה ביום העצמאות
לכלל הרפתנים להזכירכם ביום שלישי, 2.5.2017, יום העצמאות ה-69 למדינה, לא יינתנו שרותי הזרעה מלאכותית ברפתות. נא היערכותכם בהתאם. חג שמח
 19/04/17 לוח פרים אפריל 2017
 19/04/17 סקירת לוח פרים אפריל 2017
להלן סקירת הלוח
 19/04/17 המלצות שיאון ללוח פרים אפריל 2017
המלצות שיאון לשימוש בפרים ללוח אפריל 2017
 16/04/17 עדכונים בנוגע ללוח הפרים החדש - אפריל 2017
ביום חמישי ה-20 לאפריל יתפרסם לוח הפרים החדש ועימו הסקירה והמלצות לשידוכים הנילווים אליו. באותו היום יש לקלוט את קבצי הגנטיקה החדשים.
בברכה,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ