ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/01/20 סקירה שבועית 10.1.2020
לכולם שלום,
השבוע עברנו אירוע חריג של גשמים רבים. אמנם ברכה למשק המים אולם לעיתים, פגיעה במשקים חקלאיים. ואמנם, גם רפתות נפגעו מאירוע זה.
הפעם בסקירה, תיאור שיעורי ההתעברות עד ספטמבר 2019. כלומר, סיכום של כמעט כל הקיץ האחרון.
 11/12/19 לוח פרים דצמבר 2019
 11/12/19 סקירת לוח פרים דצמבר 2019
 08/12/19 סקירה שבועית 6.12.19
השבוע בסקירה,
לקראת פרסום לוח הפרים - נושא ההמלטות. כ-50% מכלל הפרים המומלצים לעגלות, בכל לוח ולוח, הם פרי ג'נומיק.
האם הערכים המתפרסמים בלוח, והעומדים על מהימנות נמוכה (כ-33%, בממוצע), ניתן להזריע איתם עגלות?
בסקירה התשובה, המתבססת על שישה לוחות מאפריל 2017 ועד דצמבר 2018 (לאחר מכן, אין עדיין מספיק נתונים להמלטות, והפרות נמצאות בהריון), מעודדת מאוד.

לוח הפרים, הסקירה ללוח וההמלצות יתפרסמו ביום רביעי ה-11 לדצמבר. תחילת ההזרעות, ביום רביעי.

מבחן האינטרבול התפרסם השבוע, ואנו מכינים רשימת פרים שזרמתם תגיע מחו"ל. הפרסום על כך, בשבועיים הקרובים. רשימה זו תהייה בעיקרה לפרים המתאימים לעגלות (זרמה ממוינת וזרמה לא ממוינת). כמו כן יתפרסמו זרמות לגזעים אחרים: אנגוס (שחור ואדום), שוויצרי חום, ג'רסי.

מאחל לכולם, שבת טובה ושבוע גשום
בברכה,
יואל
 01/12/19 סקירה שבועית 29.11.19
לכולם שלום,
תפקידנו הוא גם קידום גנטי וגם פוריות וחשוב מאוד ששני רכיבים אלו יגיעו לידיי ביטוי.
הלוח האחרון, היה לוח סתיו, ובשל כך היה בעונת הפוריות הנמוכה ביותר של השנה.
אולם האם נתון זה צריך להשפיע על ההחלטה של תזמון שימוש הפר הפורה?
בסקירה, מבט נרחב על שימוש בפר הפורה – סוגיטה 9203. הנתונים מצביעים על שימוש "מוקדם" מידי של הפר בשיקולים של גנטיקה מול פוריות.

השבוע כנס המדעי של הבקר והצאן. בכנס, שיאון נותנת הרצאות ב-4 נושאים חשובים. בהצלחה למרצים ויישר כח.
להלן סדר ההרצאות לפי לו"ז הכנס:

1. אמיר שיפמן: קיץ 2018 - השפעת שעת ההזרעה על התעברות פרות חלב (יום ג' 14:50)
2. ינון דותן: סקירת ביצועי פוריות בעגלות התחלופה בשני העשורים האחרונים (יום ג' 15:50)
3. גוסטבו וייבשניידר: העברת עוברים בפרות החלב (יום ג' 16:30)
4. טניה קוגן: בחינת שיטה לשיפור איכות מנות הזרעה של זרמת בקר עם ריכוז תאי זרע נמוך (יום ג' 17:10)

שבוע טוב לכולם,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ