ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 16/01/22 סקירה שבועית 140122_פוריות חודשי הקיץ-סתיו 2021
לכולם שלום,

אנו בתחילתה של שנה אזרחית חדשה, אולם שיעורי ההתעברות הנמדדים והנרשמים, עדיין מגיעים משנת 2021, עד אוקטובר. כבכל שנה, ארבעת החודשים האחרונים, יולי – אוקטובר 2021, הם החודשים בהם נמדדת הירידה החזקה במדדי הפוריות, בעיקר בשלוחת הפרות (מבכירות + בוגרות). שלוחת העגלות, לא צריכה להיפגע בחודשים אלו.
מה הנתונים של סוף הקיץ והסתיו משנת 2021?
החל שיפור או נסיגה?
מה הגורמים המשפיעים?
הכל בסקירה שעיקר עיסוקה היא הפוריות.

יש האומרים שבחורף לא רצוי לכתוב על פוריות כי המדדים טובים וחבל להעיר את "הדוב משנתו".
אנו נמשיך ולנסות להפוך את שיעורי ההתעברות לטובים יותר גם בחורף וגם בקיץ, וסקירה זו רק מנסה לתת נתונים נוספים למחשבה.

שבת של חורף,
שבת "חקלאית" – ברכה ופיזור יפה, הכל ירוק.....

יואל
 11/01/22 מכתב לרפתנים 09.01.2022
 02/01/22 סקירה שבועית 31122021 - סיכום שנתי לטיפוח
שלום לכולם,
יום אחרון בשנה האזרחית - הזדמנות טובה למתן סיכומים.
הפעם על הפרק, הטיפוח הישראלי.
בסקירה, הסברים על המנגנונים השונים המניעים את המרכבה החשובה הזו.
בכנסים אזורים שהתחלנו השבוע, אנו מרחיבים את היריעה בנושאים הטיפוחיים וגם בנושאי הפוריות.
בשבת חורפית הבאה עלינו לטובה, ליד התנור ושמיכה טוב, קצת חומר מקצועי חשוב
שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 08/12/21 סקירת לוח פרים דצמבר 2021
לכולם שלום,
השבוע יצא לוח פרים חדש – דצמבר 2021
מצורפת סקירה רחבה על כלל פרי הלוח, ההמלצות לשימוש, והבנה עמוקה יותר של הלוח עצמו

להלן התמצית המתוארת בסקירה:

נבחנים בלוח - בלוח הפרים דצמבר 2021, לא התחלפו הרבה פרים וגם לא נוספו פרים נבחנים חדשים. פרים המחזיקים ברמות לוח הפרים במשך שנה היא חוזקה של המערכת, ולא חולשה. סך הזרעותיהם עדיין קטן, ואין הם "וותיקים". ברובם, בנותיהם עדיין בתחלובה 1 או 2. הזרעות של סל המכיל מספר פרים, מקווי דם שונים ובתכונות שונות, נותן מענה לכלל העגלות/פרות ברפת.
עלייה במדדי המבחן – מרבית הפרים הנבחנים, עלו במבחנם והתייצבו בלוח דצמבר 2021 בדרוג גבוה, ובמדדי האינדקס, טובים יותר. הבולטים שבניהם הם סוג'י, אייסמן, דאדון ודאוסן
פרים ג'נומים - מגוון רחב של קווי דם מופיע בקבוצת הג'נומיקים. פרים אלו נולדו בשנת 2020. רובם בעלי אופי חלבני, רכיבים נאים, תכונות משנה טובות ושיפוט גופני יפה.
פרים נוספים – מבחר גדול של פרים, שרובם הגדול נבחנים בארץ המקור. חלקם בזרמה רגילה וחלקם בזרמה ממוינת לנקבות. פרים אלו משלימים את ההזרעות שמפברואר יהיו ברמת עלייה עד סיום הלוח, באפריל. עיקר ההזרעות, יופנה בחודשים אלו להזרעות של העגלות והמבכירות. הפרים הנוספים ישלימו את פרי הלוח.
פוריות זרמה – עיקר הפרים בלוח ניחנים בפוריות זרמה ממוצעת ומעלה. שיאון עוקבת כל הזמן על הפוריות של הפרים ומעדכנת את המזריעים והמגדלים בשימוש מושכל של פרים. גורם הפוריות הוא נתון משלים. הנתון החשוב, היא הגנטיקה התורמת של הפר. כיוון שאנו נמצאים בתקופת החורף, אפשר להמעיט בחשיבות פוריות הזרמה ולהתייחס יותר לגנטיקה של הפר.
שבת שלום ושבוע טוב,
יואל


 05/12/21 פרסום לוח פרים - דצמבר 2021
שלום לכולם,
לוח פרים דצמבר 2021 מתוכנן להתפרסם ביום רביעי 8.12.21
באותו היום תחילת ההזרעות בפרי הלוח החדש.
הטבלאות הגנטיות יעודכנו, בהתאם לפי מבחן הפרים החדש, ולפיכך באותו היום יש לבצע קליטת קבצים גנטיים ברפתות.
פרסום הלוח ילווה בסקירה מקצועית. לו"ז ללוח הפרים אפריל 2020

בברכה
יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה ממויינת
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ