ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/09/22 סאבי יוצא ממערך השידוכים
לרפתנים שלום,

סאבי (9548) - מפיק זרמה פעמיים בשבוע, אולם במרבית המקרים, איכותה לאחר ההקפאה, מתחת למפלס המותר. לאחר ניסיונות רבים, עם אותה התוצאה, הוחלט להוציאו ממערך השידוכים של "המלצת שיאון". בקרוב נפרסם עגל שיחליף אותו.

בברכת שנה טובה לכולם,
שיאון
 11/09/22 סקירה שבועית 09092022_ביקורת חיצונית למעבדה ופרייה וזרמה ממוינת
בוקר טוב,
ביום שישי נשלחה הסקירה השבועית.
קיבלתי תגובות רבות שציינו שתאריכי תחילת הייצור של הזרמה הממוינת אינם נכונים. תודה לכולם, פשוט נפלה "טעות סופר".
הכוונה היא ל:
"......בחודש ינואר 2023 מתחילים לייצר את מנות הזרע הראשונות.
התהליך יתעצם ויגבר בחודשים הראשונים של שנת 2023......"

ובתוך הסקירה: "..... שיאון וחברת ABS מתקדמים לפי לוחות זמנים מוקפדים לקראת השקת המוצר בתחילת שנת ........2023"

שיהיה שבוע טוב לכולם,
בברכה,
יואל

 17/08/22 סקירת לוח הפרים - אוגוסט 2022
שלום לכולם,

מצ"ב סקירת לוח פרים אוגוסט 2022

בברכה,
יואל
 14/08/22 לוח אוגוסט 2022
לרפתנים שלום,

ביום רביעי 17.08 יצא לוח פרים חדש - אוגוסט 2022.
המלצת שיאון וסקירה יפורסמו באותו היום.

בברכה
יואל
 07/08/22 מדדי פוריות לכלל המזריעים - חודשים פברואר עד מאי 2022
שלום רב,

ראו במצ"ב איור המתאר את שיעוריי ההתעברות הארציים במשק המשותף, לשלושת השלוחות לפי הזרעה ראשונה וכלל ההזרעות.
עגלות - מגמת השיפור בהזרעה ראשונה, עדיין ממשיכה לעלות (שנה שעברה, בתקופה זו הייתה מגמת ירידה).
הפרות (מבכירות ובוגרות) נמצאות דומות וחיוביות לממוצעים של השנתיים האחרונות. אנו נכנסים לחודשי הקיץ והמגמה העתידית, קרוב לוודאי, תהייה כלפי "מטה". תלוי עד היכן "מטה".

בברכה
יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ