ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 10/05/20 סקירה שבעית 8.5.2020
לכולם שלום,
משקים רבים מנתחים את מדדי הפוריות שלהם, בעזרת הכלים שתכנת הניהול "נעה" מקנה להם ברפת. כך נכון וכך צריך להיעשות. הבעיה לעיתים, היא שהתוצאות והמשמעויות המתקבלות מתוצאות אלו, אינן מובנות נכון.
חשוב מאוד, לשים לב למספר הנתונים העומדים אחר כל תוצאה ותוצאה.
לעיתים קרובות אני נוכח לשמוע ש- 10 הזרעות הוזרעו, ו-7 חזרו, ומכאן שהפוריות נמוכה. ואז יש בעיה עם הפר או עם המזריע או גם וגם......

אנו מנסים לתת לפוריות משמעות רחבה יותר. כדי להגיע למסקנות, עלינו לנתח נתונים רבים. לעיתים, זה לוקח זמן, אולם המסקנות והמהלכים המתבקשים מכך, חייבים להסתמך על נתונים סטטיסטיים רחבים ולא על מספר נתונים נמוך, שהם אקראיים.

בסקירה, ביצועי פוריות בשלוחות השונות בתקופות זמן שונים. בכולם, ביצועי שלוחת העגלות נמוכה, לעומת השלוחות האחרות.
השונות בין המשקים היא עצומה.

דיון בנושא ירידת ההתעברות בעגלות יתקיים בפורום כפי שבצענו בעבר ומסקנותיו, יתפרסמו ברבים.

בסקירה גם דיווח על זרמות חו"ל נוספות שהגיעו לישראל ויגיעו למשקים להזרעה בזרמה ממוינת.

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל

 03/05/20 סקירה שבועית 1.5.2020
בסיום חודש אפריל, קיימנו ישיבה שסיכמה את "יבול העגלים" שנולדו בשנת 2019. בישיבה זו קיצצנו בעגלים שלרובם אומדני הורשה ג'נומים גבוהים מאוד.
הקיצוץ הסופי היה מ-72 הצעות שונות, כשבסיום הישיבה הגענו לרשימה של 44 עגלים.
במשך השנה אספנו 229 עגלים, שבכלל התהליך, פסלנו 185 עגלים.
משנה לשנה, תהליך הפסילה נעשה קשה יותר, במיוחד בשלביו הסופיים.
ההפרשים בין רמת החמ"מ של העגלים המאושרים לעומת העגלים הפסולים עומד על 182 נקודות החמ"מ. ממוצע קבוצת המאושרים עומד על 938 נקודות החמ"מ, ששליש מהם עוברים את רמת ה- 1,000!!!!
כל הפרטים על התהליכים והשיקולים של הוועדה, בסקירה.
בסיכומו של התהליך, וכפי שכתוב בסקירה:

יש על מה להתגאות
יש על מה להסתכל קדימה

בנימה זו, ובבריאות שלמה לכולנו
שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 24/04/20 נהלי עבודה ביום העצמאות
לכל הרפתנים,
ביום רביעי, 29.4.20, יום העצמאות ה-72 למדינת ישראל, לא ינתנו שרותי הזרעה מלאכותית ברפתות. נא הערכותכם בהתאם.
חג שמח!!!
הנהלת שיאון
 14/04/20 לוח פרים אפריל 2020
 14/04/20 סקירת לוח פרים אפריל 2020
מצורפת סקירה נרחבת והסברים על לוח הפרים
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ