ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 29/10/18 סקירה מקצועית שבועית 26.10.18
גם ללימון יש רק את המיץ שהוא יכול לספק... איסר פשוט "נסחט" עד לנקודה שלקיחת הזרמה הופסקה. הוא בשלב מנוחה מאולצת.
בסקירה נתונים על הזרעות איסר ופרסום השינויים באחוזי ההמלצה שלו בנטע. על המשקים לקלוט מחדש את גנטיקת הפרים ולבצע את השידוכים לפי האחוזים החדשים.

בנוסף,

מעקב אחר השימוש של פרי הג'נומיק בלוח הפרים. הרפת הישראלית מחליטה נכון, כשהיא משתמשת בנבחנים באחוז גבוה לעומת הג'נומיקים. בסקירה הסברים על המושגים הללו והשימוש הנכון בזרמה מישראל ומחו"ל.

ולסיום,

דיווח קצר על אישור קבוצת עגלים נוספת למערך הטיפוח בשיאון
 14/10/18 שירותי הזרעה חברת שיאון ביום הבחירות לרשויות המקומיות 30.10.18– יום שהוגדר כיום שבתון
שירות ללקוח הינו ערך עליון!
מתוך הבנת צרכי הלקוחות וע"מ לשמור על רמת שירות גבוהה, כבשאר ימי השנה, הנהלת החברה וועד העובדים קיבלו החלטה לתת שרותי הזרעה ביום זה במתכונת הרגילה וללא חיוב כספי נוסף. בהתאם לכך הזמנות להזרעות ועבודת ההזרעה תתבצענה ביום זה במתכונת ובמחיר הקבוע.
 07/10/18 סקירה שבועית 5.10.18
אחת לחודש אנו משדכים לפרות העתודה זרמות מיוחדות.
שידוכים אלו מועברים ישירות למסד הנתונים של המזריע.
בשבוע הקרוב יחולקו זרמות הפרים (זרמות חו"ל) למזריעים, במסגרת חלוקת הזרמה באתרים. כמוכן, תחולקנה הפתקאות הצהובות המפוזרות לכרטיסי הפרות.
הסקירה, מתארת את מערך העתודות והפרים ששודכו להן.
 30/09/18 סקירה שבועית 28.9.18
סיכום כנס חברות ההזרעה האמריקאיות
 09/09/18 עדכונים
רגע לפני החג,

1. עדכונים בנושא זרמות לעגלות: איסר נמצא בפרייה, אולם חייב לקבל מנוחה זמנית. מכאן, שבזמן הקרוב הוא לא ייצר זרמה. הוא יחזור לשיגרת ההקפצות, אחרי החגים.

2.קבריולט – הזרמה הגיעה.בחלוקה הראשונה כל מזריע יקבל כ-25-30 מנות.

חג שמח ושנה טובה
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ