ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות מעניינים מומלצים > שנה 2007 > ועדה מס' 27
הועדה התכנסה ב-18 לאוקטובר, 2007 בקיסריה ובה דנו באיסוף עגלים עד סוף דצמבר 2007 והמלצות לפרות עתודה מרמה של 720 חמ"מ ומעלה להמלטות של יוני - ספטמבר 2007. כמו כן דנו ביבוא פרים לעתודות: רוויאן, בוליבר, סטוארד.
בוועדה השתתפו: יצחק גל, אורן פודור, אביגדור, מאיר ברנובסקי,יינון דותן,הילל שחר, שחר הריס, רצ'ה, דויד בן עוזיאל, אפרים עזרא, דני גלעד, רועי גרנות, יואל זרון
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ