ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2023
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
ועדות מעניינים מומלצים > שנה 2008 > ועדה מס' 28
תאריך ועדה 28: 7.2.08
מיקום: התאחדות מגדלי בקר, קיסריה
משתתפים: יצחק, גילי, גרשום, ינון, אורן, מאיר,נדב, אביגדור, דני, רצ'ה, אפרים, שחר, יואל
נושאים לדיון: פרים צעירים, איסוף עגלים (פברואר - אפריל). המלצת עתודות (המלטות נובמבר07-ינואר08).
החלטות: איסוף עגלים ומדיניות שימוש בעגלים צעירים
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות ממוינות ישראליות וחו"ל
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ