ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוגוסט 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 13/8/2021
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 9/3/2021

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 9/24/2021

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 5/18/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ