ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 16/11/2021
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 12/7/2021

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 12/28/2021

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 8/21/2022

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ