ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 22/12/2022
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 1/12/2023

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 2/2/2023

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 9/26/2023

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
זרמות חו"ל – ממוינות
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ