ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 27/9/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 18/10/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 08/11/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 01/07/2020

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ