ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 29/9/2017
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 10/20/2017

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 11/10/2017

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 7/4/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ