ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 30/3/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 20/04/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 11/05/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 02/01/2020

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ