ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 5/1/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 26/01/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 16/02/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 10/10/2019

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ