ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 5/11/2022
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 11/26/2022

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 12/17/2022

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 8/10/2023

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ