ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 4/1/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 1/25/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 2/15/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 10/9/2019

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ