ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 8/11/2017
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 11/29/2017

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 12/20/2017

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 8/13/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ