ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 13/2/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 06/03/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 27/03/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 18/11/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ