ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 20/3/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 4/10/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 5/1/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 12/23/2020

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ