ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 1/4/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 4/22/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 5/13/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 1/4/2019

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ