ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 25/4/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 5/16/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 6/6/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 1/28/2021

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ