ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 23/6/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 14/07/2019

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 04/08/2019

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 27/03/2020

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ