ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 06/04/13 סקירה מקצועית 05.04.13

הסקירה בעיקרה:

ü      מספר ההזרעות ברבעון הראשון לשנת 2013

ü      החלוקה של ההזרעות בתוך שיאון

ü      פרי חו"ל מגיעים – לוי וזרמת שרולה

ü      הוצאת דנון וווינס מהמלצת שיאון והחלפתם בפרים אחרים של הלוח.

שבוע טוב לכולם,

לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ