ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 02/08/13 סקירה מקצועית שבועית 2.8.13

עיקרה של הסקירה היא הפוריות בחודשים ינואר-אפריל.

מספר ההזרעות ועבודת המזריע מודגשים אף הם.

דיווח קצר על הנעשה בפרייה ובמשלוחי הייצוא

לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ