ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 08/03/15 סקירה מקצועית שבועית 6.3.15
לכולם שלום, יבוא זרמה לעגלות מגיע בחודש זה. הזרמה תחולק למיכלי המזריע וכל הזרעה תחויב אוטומטית (ללא קודים מיוחדים). מחיר זרמת יבוא לעגלות הנמצאת במיכלי המזריעים עולה 45 ש"ח. הפר פאמוס הוא לעתודות ולהזמנות של רפתנים. הוא לא יחולק בצורה חופשית במיכלים. הפר בסט יחולק כבר השבוע למזריעים וגם יקבל מספר ספר העדר. (המחירים בתוספת למחיר ההזרעה הרגילה). איפון וגרציה סיימו את זרמתם מהבנקים ולמעט מנות בודדות שנשארו במיכלי המזריע, הזרמה נגמרה. השבוע נשנה את אחוזי השימוש בהמלצת שיאון. הודעה על כך תופיע בנפרד. לסקירה מצורף גם קובץ של כלל הזרמות המגיעות החודש מההולשטיין, ג'רסי ושוויצרי חום. טופס הזמנה למנות זרמה המצוינות בטבלה, "לפי הזמנה", יצא בנפרד ויפורסם באתר שיאון, ביום ראשון. שבוע טוב לכולם,
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ