ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 27/03/16 סקירה מקצועית שבועית 25.3.16
ישיבה ראשונה בנושא לוח הפרים החדש המגיע תמיד בעקבות מבחן הפרים, העלתה פרים נבחנים רבים חדשים שחלקם יופיע בלוח הפרים החדש. קבוצת פרי הג'נומיק תוחלף בקבוצה חדשה. בסקירה, לוחות זמנים לפרסום לוח הפרים. שינויי הבסיס הגנטי מתרחש אחת לחמש שנים. אנו עוברים לבסיס חדש – שנת 2010. ההתקדמות הגנטית לפי אפרים עזרא ויהודה וולר. פורים – חג של תחפושות ומשלוחי מנות. גם בשיאון היה פורים – עדות לכך בסקירה
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ