ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 13/02/17 זרמה ממוינת נוספת - הפר טופסי
מצורף קובץ ובו הסבר קצר על טופסי – 5829, אחיו התאום של בליסטו: זרמה ממוינת נוספת שהגיע לישראל. הזרמה הגיע ובשלבי שחרור מנמל התעופה. הוא מחליף את בליסטו. 100 מנות בליסטו שהוזמנו מעל הכמות שהייתה אצלנו, יוחלפו עם טופסי. שאר המנות (כ-200) יהיו פתוחות להזמנות נוספות.
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ