ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
נובמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/04/18 סקירה שבועית 20.4.18
אינדקסים הם כלי חשוב בכל הקשור לבחירה גנטית. הם מכילים בחבילה אחת את כל התכונות הגנטיות ובכך גורמים לרפתנים להתרחק מהצבת רף מינימום לתכונות מסוימות. הדבר מאפשר לרפתנים להתמקד ביצירת הדור הבא של פרות, המתאימות לסביבה. האם תוכנית גנטית אחת יכולה להתאים לכולם? האם אינדקס אחד מתאים לכולם? בסקירה, השוואה של שלוש תוכניות גנטיות שונות. האחת מתרכזת בחלב ורכיביו, השניה בבריאות ופוריות, השלישית בשיפוט גופני. עיקר הסקירה היא ציטוט של כתבה מאתר אמריקאי של חברת ההזרעה - אלטאג'נטיק. מעניין לקרוא איך גם האמריקאים רואים סוגיות אלו. המסקנות והסיכום, מתאימים
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ