ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 17/12/18 זרמה ממוינת 2018-2019
מצורף קובץ נתוני פרים לזרמה ממויינת לחורף 2019. הזמנות יש להעביר בכתב ל : מייל keren@sion-israel.com או לפאקס: 08-8593381 עלות מנה 160 ש"ח. מגדלים המזריעים בזרמות לחלב מחו"ל (ממוין או רגיל), יזכו להנחה של 25% ממחיר מחירון ההזרעה (הנ"ל)
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ