ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2022
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 28/06/22 קורס הזרעה לרפתנים אוגוסט 2022
לרפתנים שלום,

קורס הזרעה מעשי

חברת שיאון פותחת קורס הזרעה מעשי בתחילת אוגוסט בימים ראשון עד רביעי, 7.8.22 – 10.8.22 בקיבוץ רגבים.
עלות הקורס תעמוד על 2,750 ₪ ותכלול שיעורים תיאורטיים, תרגולת מעשית וארוחת צהרים.
הקורס יתקיים בין השעות 8:30 ל-15:00, ללא לינה במקום

המעוניינים – נא להירשם אצל קרן keren@sion-israel.com
כמות המשתתפים מוגבלת.

בברכה,
שיאון
 27/06/22 סקירה שבועית 24062022-חוזקות הטיפוח הישראלי, ריבוי בשארות
לכולם שלום,
מחלקת ההדרכה של שיאון עובדת במרץ ומבקרת משקים רבים.
סוגיות המועלות בסקירה מוסברות ומודגשות בפגישות אלו.

הסקירה הפעם נותנת זווית יפה לטיפוח הישראלי – חוזקות של עלייה ושינוי מגמה בנקודות החמ"מ בעגלים הג'נומים, לצד ניסיון לשמירה ומעקב אחר הריבוי בשארות.

הריבוי בשארות היא "נקודה כואבת" אשר לא מקבלת מספיק תשומת לב, אלא להיפך....."ריבוי בשארות הוא אינו בעיה".
האם נכון, האם רק שיווק?

בסקירה דברים שלי ושל אחרים בסוגיה זו.

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 27/06/22 סקירה שבועית 24062022-חוזקות הטיפוח הישראלי, ריבוי בשארות
לכולם שלום,
מחלקת ההדרכה של שיאון עובדת במרץ ומבקרת משקים רבים.
סוגיות המועלות בסקירה מוסברות ומודגשות בפגישות אלו.

הסקירה הפעם נותנת זווית יפה לטיפוח הישראלי – חוזקות של עלייה ושינוי מגמה בנקודות החמ"מ בעגלים הג'נומים, לצד ניסיון לשמירה ומעקב אחר הריבוי בשארות.

הריבוי בשארות היא "נקודה כואבת" אשר לא מקבלת מספיק תשומת לב, אלא להיפך....."ריבוי בשארות הוא אינו בעיה".
האם נכון, האם רק שיווק?

בסקירה דברים שלי ושל אחרים בסוגיה זו.

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 12/06/22 סקירה שבועית 10062022_שיעורי התעברות בשלוחות, שימוש בפרים ובלתי חוזרות, פרים נוספים
שלום לכולם,

המזריעים/מחליפים קיבלו בשבועיים האחרונים את מדדי הפוריות של הזרעותיהם, במסגרת המעקב השוטף אחר הביצועים המקצועיים שלהם.

השבוע נפגשנו בכנס חשוב ביח"מ. במפגש הייתה שיחה תרבותית וטובה ששני הצדדים למדו ממנה רבות על הנעשה בשיאון ועל ביצועי המשקים השונים.
תודה למארגנים ולמשתתפים

בסקירה הפעם נתונים על שיעורי התעברות עד חודש מרץ, בשלוחות השונות. הסבר והצגה של כמות הסנכרונים המתבצעים.
כיוון שאנו במחצית "חייו" של לוח פרים אפריל 2022, מצאתי לנכון לפרסם את נתוני ה"בלתי חוזרות" (Non Return) – מדד המשקף את הפרות שלא חזרו להזרעה נוספת לאחר ההזרעה שבוצעה. יתכן שהן בהריון ויתכן שלא חזרו בשל סיבות אחרות. אולם המדד יותר מהיר מאחוז התעברות המתקבל אצלנו לאחר 3 חודשים מביצוע ההזרעה, ומשקף מגמות שאפשר לאבחן בצורה מהירה יותר.

לבסוף פרים נוספים שזרמתם יובאה מחו"ל, ושזרמתם במיכלים משבוע הבא – כולם פרים נבחנים בארה"ב. בראשם, ספקטור המבוקש על ידיי רפתנים רבים.

בברכת שבוע טוב ושבת שלום,
יואל

 22/05/22 סקירה שבועית 20052022_פוריות זרמה
לכולם שלום,

בזמן האחרון, התפוח החם והלוהט, הוא מקור הזרמה. ההצעה לפתרון לכל דורש לפוריות גבוהה יותר, היא שימוש בזרמת חו"ל.
מה ההשפעה?
כמה באמת משפיעה הזרמה?
מה אנחנו עושים בנידון ומה עם הגנטיקה???
היכן עומד ספקטור וזרמתו?

על כך ועוד, בסקירה

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ