ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 28/06/20 סקירה שבועית 26.6.20
לכולם שלום,
הפעם סיכום אישור/פסילה של עגלים ג'נומים שנולדו בינואר-פברואר, 2020.
העגלים הם קצהו של מערכת גדולה המתחילה בהמלצות, ממשיכה בביצוע ומסתיימת בהמלטות ואיסוף העגלים.
מערכת זו מבוקרת ומנוהלת בקפידה, ותוצאות של ביצוע ההמלצות, בתחילת שנת 2020, בסקירה.
לסיום,
הפר דראג – 7970 מסיים את הופעותיו בלוחות הפרים. כיוון שכך, ובשל זרמתו הפורה, שינינו לו את ההגבלות להזרעות ראשונה ושנייה בלבד (כפי שהיה עד כה).
הפר פתוח לכל הזרעה שהיא.
יש לקלוט את הקובץ הגנטי החדש שבו ההגבלה הוסרה.
בחודש וחצי האחרון, לקראת פרסום לוח הפרים הבא, אבקש להשתמש בזרמתו ביתר שאת.
איננו רוצים להגיע לזמן החלפת הלוחות, ואיסוף של מאות מנות זרע מהפר, שבלוח הבא לא יהיה להם תכלית.
בקיצור, להשתמש....

בברכת שבת שלום ושבוע טוב,
יואל
 21/06/20 סקירה שבועית 19.6.20
שיפור ניכר בהיקף הדגימות הגנטיות בישראל – מגמה חיובית והמספרים בסקירה
מהו הערך הכלכלי מאחורי המספרים הנמצאים בלוח הפרים? הפעם הסבר פשוט על ערכים כלכליים של אינדקס הטיפוח שלנו – החמ"מ (חלב מושווה מחיר)
הפר קבריולט – סיום הזרמה בבנקים. מצאי קטן עוד במיכלי המזריע וההיערכות שלנו לקראת הלוח הבא.
המשך ההצעות לפוריות ברפת, ובעיקר לפוריות העגלות. הפעם – זרמות פוריות כ"אקמול" לסיום העונה.

בברכת שבוע טוב ושבת שלום,
יואל
 17/06/20 הזמנה לאסיפה השנתית של שיאון בחפץ חיים
מצורפת ההזמנה
 14/06/20 סקירה שבועית 12.6.20
בסקירה המופצת לכלל העובדים, בחרתי הפעם לצטט כתבה של ערן ארז- מרכז שות' רפת רן 2000 (קיבוץ רביבים).
הכתבה היא תעודת כבוד לרפת שות' רן ולטיפוח הישראלי –יישר כח וברכות מכולנו.
אני הוספתי מספר מילים שלי, בתחילת הסקירה, הנוגעים לנקודה חשובה זו.

שבת שלום ושבוע טוב,
יואל

 07/06/20 סקירה שבועית 5.6.20
לכולם שלום,
בעת האחרונה, במהלך הפקת ייצור הזרמה של הפר יאיר – 9322 התגלתה בעיה רפואית המונעת מאיתנו להמשיך את הפקת הזרמה שלו לתקופת זמן. בעיה זו אינה מסכנת את הפרות, בהדבקה ברפתות.
בשבוע הקרוב, תחולק הזרמה של הפר סמירנוב – 9326. תכונותיו, אחוז השימוש המומלץ, ועל כל ההחלפה, בסקירה.

פוריות העגלות דווחה בסקירה שהתפרסמה לפני כחודש. בעקבות סקירה זו, כונסה וועדה מיוחדת שדנה בנושא פוריות העגלות.
במסגרת הדיון, המפורט בצורה נרחבת בסקירה, עלו מספר מסקנות.
בסקירה פרוט כלל הגורמים שנדונו.
לצד העגלות, הוצגו גם נתוני שלוחות המבכירות והבוגרות.
מאחל שבוע טוב, ומדדי פוריות טובים יותר בהמשך.
בברכה,
יואל
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ