ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 28/05/18 הזמנה ליום עיון
יום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית - 4 ליוני 2018
האירוע
 28/05/18 סקירה שבועית 25.5.18
לכולם שלום,
מצורפים נתונים על ארבעה גורמים המשפיעים על הפוריות:

1. התפלגות מחזורי הייחום
2. מחזורים מושרים
3. אחוזי פסילה
4. הזרעות כפולות

בסקירה מעקב אחר עשור לגורמים אלו

בעוד שבוע, יום שני ה- 4 ליוני, מתקיים יום עיון לכבודם של מייסדי הטיפוח ברפת החלב הישראלית
האירוע יתקיים באולם קריפטון (צמוד לכפר הנוער "הכפר הירוק") החל מהשעה 13:00
יום העיון מיועד לרפתנים, מדריכים, ווטרינרים, מזריעים, חוקרים ובעלי תפקידים בענף החלב (ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום)
מצורף קובץ המתאר את הנושאים השונים.
יום העיון יסתיים בשעה 17:00, בארוחת ערב.

שבוע טוב,
 22/05/18 סקר שביעות רצון לקוחות
מצורף סקר שביעות רצון לקוחות שיאון שנערך בחודש מרץ 2018 ע"י מכון סמית למחקר, והוצג בפני דירקטוריון החברה.
 22/05/18 סקירה שבועית 17.5.18
סיכום כמות ההזרעות הראשונות והזרעות שתיים ומעלה מתפרסם אחת למספר חודשים. בפרסום זה, ניתן ללמוד על המגמות והכמויות העונתיות/שנתיות.
המלצה לשידוך העתודות – כמידיי חודש בחודשו, אנו עוקבים אחר העתודות שצריכות לקבל שידוך. הסף התחתון לעתודות אלו הוא 780 נקודות החמ"מ. הפעם, המעקב הוא אחר עתודות שהמליטו במרץ 2018.
 15/05/18 שרותי הזרעה בחג השבועות
להזכירכם, בחג השבועות יום ראשון 20.5.2018 שרותי ההזרעה יינתנו כבמתכונת שבת.
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ