ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 08/09/19 סקירה שבועית 30.8.19
שלום לכולם,
בעקבות תחילת העבודה בלוח הפרים החדש, מספר מילים ומושגים בנושא קרבת הדם.
בהמשך הסקירה, סיכום הפוריות של חמשת החודשים הראשונים לשנת 2019 והשוואתם לשנים 2017 ו-2018
פוריות היא לא רק שיעורי ההתעברות. מספר מדדים נוספים בסקירה.
בברכת שבוע טוב ושבת שלום,
יואל
 25/08/19 סקירה שבועית 23.8.19
לוח הפרים – ביום רביעי, התחלנו להזריע בפרי לוח הפרים החדש. התגובות הראשוניות ללוח הן טובות, אולם יחד עם זאת, קיבלנו גם דיווחים על קרבות דם במספר רפתות, בעיקר בשידוך העגלות. ברפתות אלו, הקוו הדומיננטי הוא "משפחת ג'סטיס" וצאצאיו.
במסגרת הכנת לוח הפרים, עברנו גם על הפרים הרשומים בטבלה 1. משיקולי כמות פרים בלוח, רמת החמ"מ, גיל הפר במבחנו, החליטה הוועדה לא לצרף את אחד מהפרים הללו ללוח הנוכחי.
לאחר קבלת הלוח במשקים, ותחילת השידוכים, נראה שבמספר משקים, בקבלת חלק מהפרים של טבלה 1, סודר נושא קרבות הדם והרפת כולה "משודכת" בצורה טובה. עלי להדגיש -פרים אלו לא נמצאים במיכל המזריע. רפת שרוצה להשתמש בהם, עליה לעדכן את המזריע ואנו נספק את הזרמה.
מדריכי שיאון והמ"ב מודעים לנושאים אלו וישמחו לפתור בעיות שידוך, במידה ומתקיימות, במשקים.

טבלה 1: פרים נוספים לעגלות מקווי דם אחרים
בנוסף,

הזמנות של שני פרי החו"ל, קוקיקאטר – 5953 ו- קומנד ל. – 5954 מתחילות להגיע לקרן. משקים הרוצים להשתמש בזרמות פרים אלו, נא להזמין בשיאון ואנו נספקם למזריע. הם לא נמצאים זמינים במיכל המזריע אלא רק לאחר הזמנה. החיוב הוא לאחר ההזרעה בלבד. קבריולט – 5699, נמצא זמין כל הזמן במיכל המזריע

הסבר לוח הפרים
כינוסים באתרים בתאריכים הבאים:
1. עובדים ומזריעים דרומיים – ביום שלישי ה- 27.8.19 בשעה 13:00
2. עובדים ומזריעים צפוניים – ביום שני ה- 2.9.2019 בשעה 13:00
בכינוסים אלו, מעבר להסברים המקצועיים, יעלו גם מספר נושאים מנהלתיים.
כיבוד, חיוך ואווירה טובה – חלק מהמעבר שלנו לדרך חדשה.

תודה לכל המגשרים, העובדים, הוועד וההנהלה שהגיעו לסיכום חיובי ומאפשרים לכולנו לצאת ליום עבודה בהרגשה טובה יותר, ובכך לתת את עבודתנו המקצועית והשירותית בצורה טובה יותר.
משימות רבות ומגוונות עומדות בפתחנו – ביחד, בשיחות הדדיות ובאווירת אמון ואנרגיות חיוביות, נוכל לעמוד בכל האתגרים.
בברכת שבת טובה,
יואל

(סקירת לוח הפרים – אוגוסט 2019 מצורפת למייל)
 21/08/19 נהלי עבודה ביום הבחירות ובראש השנה
ביום הבחירות 17.9 וימי החג של ראש השנה 30.9 ו – 1.10
שרותי ההזרעה יינתנו במתכונת שבת בלבד.
נא להתארגן בהתאם

אלון ענבר
מנכ"ל
 21/08/19 לוח פרים אוגוסט 2019
 21/08/19 סקירת לוח פרים אוגוסט 2019
מצורפת הסקירה
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ