ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ספטמבר 2021
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 12/09/21 סקירה שבועית 10092021_פוריות חודשים מאי-יוני 2021
שלום לכולם,
בחודש יוני חלה ירידה נוספת במדדי הפוריות של שלוחות העגלות והמבכירות.
בסקירה, גורמים היכולים להשפיע ומידת השפעתם על התוצאות.
האקלים המתואר במאי יוני, עלה בקיצוניות שלו בחודש אוגוסט. שבו חל גל חום ארוך וקשה שאת השלכותיו, קרוב לוודאי נראה בחודשים הקרובים ובסקירות של נובמבר/דצמבר.

תקופת החגים, כשהם כולם חלים בימות השבוע ולא בסופם, משבשים את זמני חלוקת הזרמה באתרים השונים.
אבקש להישמע למסרונים היוצאים בדרום ובצפון על הימים המתוכננים לחלוקת הזרמה.

לאחר שפע ברכות השנה החדשה, עברנו לעשרת ימי תשובה, בין כסה לעשור, שבהם נוהגים לברך, חתימה טובה.

שבוע טוב,
יואל
 01/09/21 הרצאת זום שתתקיים במסגרת מרכז מחקר הזרע, בפקולטה לחקלאות
שלום לכולם,
מצורפת הזמנה להרצאה שתתקיים במסגרת מרכז מחקר הזרע הנמצא בפקולטה לחקלאות.
הנושא הספציפי, יפורסם בהמשך.
בברכה והנאה,
יואל
 23/08/21 מפגש זום היום 16:00 כולם מוזמנים!
 22/08/21 סקירה שבועית 20082021-הזמנה לזום על שיאון ולוח הפרים אוגוסט 2021
לכולם שלום,
הפעם אני שולח לכם הזמנה וקישור לזום שיערך ב:
יום שני הקרוב, 23.8.2021 בשעה 16:00.
ההזמנה התפרסמה כבר באתר של שיאון ויצרני החלב.
אבקשכם לפזר את ההזמנה בקבוצות הרפתנים שלכם.
מזריעים שלא הצליחו להגיע להסברים המקצועיים על הלוח ולשיחה שערכנו בעקבות כך, מתבקשים להיות נוכחים בזום. האחרים מוזמנים גם, יהיה מעניין.

השבוע נכתבה כתבה ארוכה ומפורטת על הסיכום המקצועי בשיאון, בשנתיים האחרונות, והיא תתפרסם בקרוב לכלל המזריעים והרפתנים/יות ולכן לסופ"ש זה, לא נכתבה סקירה מפורטת לציבור הקוראים הנאמן.

בברכת סוף שבוע טוב
ולהתראות בזום – ברכה שגורה בעת האחרונה.....
יואל
 19/08/21 מפגש זום ללקוחות שיאון
לרפתנים שלום,


ביום שני 23.08.2021 בשעה 16:00 ניפגש בזום.

במפגש ישתתפו:

• גיורא פוין – מהנעשה בשיאון
• יואל זרון - הסבר על לוח הפרים אוגוסט 2021 ונושאים מקצועיים.

לאחר המפגש יתקיים דיון פתוח.

קישור לזום במצ"ב.


מחכים לראותכם,

גיורא ויואל
לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ