ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
 14/10/18 שירותי הזרעה חברת שיאון ביום הבחירות לרשויות המקומיות 30.10.18– יום שהוגדר כיום שבתון
שירות ללקוח הינו ערך עליון!
מתוך הבנת צרכי הלקוחות וע"מ לשמור על רמת שירות גבוהה, כבשאר ימי השנה, הנהלת החברה וועד העובדים קיבלו החלטה לתת שרותי הזרעה ביום זה במתכונת הרגילה וללא חיוב כספי נוסף. בהתאם לכך הזמנות להזרעות ועבודת ההזרעה תתבצענה ביום זה במתכונת ובמחיר הקבוע.
 07/10/18 סקירה שבועית 5.10.18
אחת לחודש אנו משדכים לפרות העתודה זרמות מיוחדות.
שידוכים אלו מועברים ישירות למסד הנתונים של המזריע.
בשבוע הקרוב יחולקו זרמות הפרים (זרמות חו"ל) למזריעים, במסגרת חלוקת הזרמה באתרים. כמוכן, תחולקנה הפתקאות הצהובות המפוזרות לכרטיסי הפרות.
הסקירה, מתארת את מערך העתודות והפרים ששודכו להן.
 30/09/18 סקירה שבועית 28.9.18
סיכום כנס חברות ההזרעה האמריקאיות
 09/09/18 עדכונים
רגע לפני החג,

1. עדכונים בנושא זרמות לעגלות: איסר נמצא בפרייה, אולם חייב לקבל מנוחה זמנית. מכאן, שבזמן הקרוב הוא לא ייצר זרמה. הוא יחזור לשיגרת ההקפצות, אחרי החגים.

2.קבריולט – הזרמה הגיעה.בחלוקה הראשונה כל מזריע יקבל כ-25-30 מנות.

חג שמח ושנה טובה
 02/09/18 סקירה שבועית 31.8.18
לכולם שלום,
בטיפוח, לא ממתינים ל "אחרי החגים", וממשיכים להמליץ על הזרעת העתודות, ולאסוף את העגלים הנולדים.
שידוך העתודות האחרון, היה לפרות עתודות, שהמליטו בחודשים יוני - יולי 2018.
בטווח תאריכים זה, נשלפו 97 עתודות מרמת חמ"מ של 786. אנו מבצעים המלצות אלו בתדירות חודשית, ובכך לכסות את כלל העתודות, טרם הזרעתן.
בסקירה, כלל העתודות המשודכות לפי משקים והסברים על מסך חדש בטאבלט
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ