ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
ינואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 17/1/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 2/7/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 2/28/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 10/22/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ