ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 4/12/2017
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 25/12/2017

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 15/01/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 08/09/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ