ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2019
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 24/12/2019
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 1/14/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 2/4/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 9/27/2020

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ