ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
דצמבר 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 8/12/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 12/29/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 1/19/2021

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 9/12/2021

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ