ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 15/3/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 4/5/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 4/26/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 12/18/2018

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ