ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מרץ 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 9/3/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 3/30/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 4/20/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 12/12/2020

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
נתוני פרים זירמה רגילה
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ