ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 08/07/18 סקירה שבועית 8.7.18
לכולם שלום, הפסילות הן מדד מקצועי חשוב. הוא ייחודי לישראל, הן בשל שיטת התשלום והן בשל כמות ההזרעות באזורים השונים. המזריע אינו יכול להבחין עם הפרה/עגלה נמצאת בהריון לאחר מחזור ייחום (18-25 ימים), אולם הוא יכול להבחין עם הפרה דורשת או שיש לפסול אותה. אחוז הפסילות הנכונות הוא גבוה ועומד על 93%. כמות ההריונות שלא נפגעו בשל פסילת הפרה/עגלה, אף הם גבוהים – קרובים ל-40%. בסקירה, הסברים מפורטים על "מושגי הפסילה", היכן היינו לפני כ-20 שנים והיכן אנו היום ומה בין קודי פסילה של המזריע לניתוח הפסילה בדוחות השונים. שבוע טוב לכולם, יואל
לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ