ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
מאי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
 22/07/10 קורס העשרה בנושא הזרעה מלאכותית ופוריות

משרד החקלאות, חברת שיאון, שה"מ ומועצת החלב מתכבדים להזמינכם לקורס המיועד לרפתנים ותיקים וחדשים, ולעוסקים בענף הבקר לחלב המעונינים להרחיב ולהעשיר את ידיעותיהם בתחום הטיפוח, הפוריות וההזרעה המלאכותית.

 

פרטים ותוכנית הקורס בקובץ המצורף....

לכתבה המלאה...
לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ