ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יוני 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 16/6/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 07/07/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 28/07/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 21/03/2019

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ