ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 25/2/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 3/18/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 4/8/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 11/30/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ