ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אוקטובר 2017
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 7/10/2017
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 28/10/2017

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 18/11/2017

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 12/07/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ