ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
פברואר 2018
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
בהתאם לתאריך 4/2/2018
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 25/02/2018

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 18/03/2018

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 09/11/2018

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ