ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
יולי 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 15/7/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 8/5/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 8/26/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 4/19/2021

לוח פרים
גלריה תמונות וסיור בשיאון
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ