ASPCalendar
לוח אירועים והדרכות
אפריל 2020
א
ב
ג
ד
ה
ו
ש
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
גרף פוריות
שיאונית
בהתאם לתאריך 5/4/2020
במידה והפרה לא התעברה צפי לייחום הבא בתאריך: 4/26/2020

במידה והפרה נקלטה להריון בדיקת הריון מומלצת בתאריך: 5/17/2020

במידה והפרה נקלטה להריון צפי להמלטה בתאריך: 1/8/2021

לוח פרים
מחירון שיאון
גלריה תמונות וסיור בשיאון
פוריות זרמות פרי הלוח
כל הזכויות שמורות לשיאון  |  פותח ע"י אקול ענת קשב בע"מ